NOVÁ STAVBA - VYBRANÝ ZHOTOVITEĽ 22.02.2017

07.04.2017 - Podpísana zmluva so zhotoviteľom 

10.04.2017 - Odovzdanie staveniska už 11.04.2017 ?

18.04.2017 - Podpísana zmluva na výkon autorského dozoru

20.04.2017 - Dopravné značenie - začiatok stavebných prác

22.02.2017 - Stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" 

Vo verejnom obstarávani vybrali zhotoviteľa stavby - I. etapa !

Víťazna firma: EUROVIA SK, a.s. Košice
http://www.eurovia.sk/

EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ponuka s najnižšou navrhovanou (zmluvnou) cenou zákazky celkom s DPH v EUR. Celková cena za dodanie predmetu zákazky neprevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/782435

Po viac ako 2 rokoch je konečne známy zhotoviteľ...
Rozhodnutie o realizacii novej stavby je ešte zo dňa 03.11.2014.
Aktuálne stavba mešká už 358 dní...

Ďalší postup podľa rozhodnutia hygienikov ministerstva dopravy je podpisanie zmluvy so zhotoviteľom a začatie stavebných prác - Termín: do 2 týždňov od podpísania zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/a-10-06-2015/zmena-terminov-02-03-2016/

I. ETAPA STAVBY "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti"

ZMLUVA "I/79 DVORIANKY RIEŠENIE BEZPEČNOSTI" - I. ETAPA :

Dátum zverejnenia: 07.04.2017
Dátum uzavretia:     07.04.2017
Dátum účinnosti:     08.04.2017
Celková čiastka: 328 796,26 €

CRZ: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2885882&l=sk
PDF: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=2885883