II.ETAPA - Tichý asfalt až III. štvrt'rok 2019

19.12.2018

Realizacie stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II.etapa"

SSC vybrali zhotoviteľa na realizaciu stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II.etapa" - doplnkové opatrenie do výstavby obchvatu obce. V obci sa bude v roku 2019 od 1. mája pokládať špecialny protihlukový asfalt, ale vzhľadom na chýbajuce účinne riešenie dodržiavania rýchlosti v obci na tomto tichom asfalte je to polovičné a nedokončené opatrenie.
 

Dňa 29.11.2018 bol ukončený proces verejného obstarávania na zhotovitel'a stavby, ktorým je spoločnost' EUROVIA SK, a.s., Košice. Zhotovitel'ovi bolo dňa 06.12.2018 odovzdané stavenisko. Lehota výstavby je stanovená do 6 mesiacov od odovzdania staveniska (okrem zimného obdobia). 

Predpoklad ukončenia stavby je III. štvrt'rok 2019. 

Objektivizáciu hluku pred RD č. 148 na základe požiadaviek investora zabezpečí zhotovitel' stavby, a to pred zahájením stavebných prác a po ukončení stavebných prác. Následne investor stavby predloží protokol s výsledkami merania hluku oblastnej hygieničke Košice.

TOPlist