OBCHVAT OBCE DO ROKU 2030

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

V strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" sa navrhuje realizacia obchvatu obce Dvorianky do roku 2030.

Na nasledujucich nižšie uvedných stranách sa konkretne uvadza obchvat obce Dvorianky:

 

pum-ksk-navrhova-cast_15_01-1-.pdf
strana 25
strana 75

plan-implementacie-a-monitorovania_15_01a-1-.pdf
strana 16

SEA PUM KSK - správa o hodnotení_15_1.pdf
strana 137

pum-ksk-analyza_15_1a-1-.pdf
strana 233


Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – www linka:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

 

Dotknutá verejnosť je zastupená petičným výborom Dvorianky, kde požadujeme prejednať problematiku účinneho riešenia hluku a vibracii na ceste I/79.

Viac tu: OUKE 08.07.2019 Plán udržatelnej mobility KSK - upovedomenie o prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a pozvánka

TOPlist