TASR-19.11.2015: V Trebišove zvažujú zatarasenie cesty kamiónom !

 

Obyvatelia Ulice kpt. Jána Nálepku v Trebišove sú pripravení v krajnej situácii postaviť sa na cestu, aby zatarasili cestu kamiónom, ktoré im dlhodobo strpčujú život a rušia ich nočný pokoj.

TREBIŠOV. Petíciu, ktorú podpísali všetci obyvatelia ulice a adresovali ministerstvu dopravy, vyhodnotili kompetentné orgány ako neopodstatnenú.

http://trebisov.korzar.sme.sk/c/8077459/v-trebisove-zvazuju-zatarasenie-cesty-kamionom.html

 

Petičný výbor Dvorianky podporuje aktivity obyvateľov Ulice kpt. Jána Nálepku v Trebišove kôli dlhodobej zníženej kvalite bývania v obciach pri ceste I/79.

Info z rokovania vlady:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/rokovanie-vlady-v-trebisove-04-11-2015/

Tranzitný koridor už existuje - je to tranzitný koridor TEN-T !

Ako dopadlo meranie hluku v Trebišove na ulici Kpt.Nálepku ? 

Presunuli ho na koniec leta 2016 a to na žiadosť SSC !

Pritom Generálna prokuratúra jasne napísala, že ekonomické pomery účastnika konania nie su dôvodom na predlžovanie termínov ! A čo ludia čo tam žijú ?

 

Treba Vám prisvedčiť, že v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rovnako ani v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nie je uvedená možnosť predĺženia lehoty na rozhodnutie z dôvodov spočívajúcich v nevyriešených ekonomických pomeroch účastníka konania.

GPSR-14.08.2014 lehota pre SSC