Úrad vlády SR nemá kapacitné možnosti na kontrolu - 21.03.2019

UVSR kontroly

Úrad Vlády SR vykoná kontrolu plnenia SPRDI SR 2020 - 25.02.2019

Úrad vlady SR - sekcia kontroly nás informuje, že nemajú kapacitné možnosti na kontrolnú činnosť, list číslo 588-4/2019/IP-33/OPSOP zo dňa 19.03.2019.

 

Konkrétne sekcia kontroly uviedla:

"Po posúdeni obsahu Vašich vyššie uvedených elektronických podaní Vám oznamujeme, že ich berieme na vedomie, pričom vo Varni požadovanej veci nad'alej zotrvávame na závere uvedenom v liste SK (JV SR zo dňa 21. 02. 2019. Boli ste ním informovaný o tom, že vzhl'adom na kapacitné možnosti tejto sekcie bude kontrola MDaV SR vo veci plnenia záväzkov vyplývajúcich zo schváleného strategického dokumentu SPRDI SR 2020 vykonaná v budúcom období."

TOPlist