Nehorázna drzosť ministerstva dopravy ! 

Ministerstvo dopravy brzdí podpis zmluvy na system 24hod. monitorovania dopravy na Hlavnej ulici !
Hovorkyňa ministerstva dopravy uviedla, že ministerstvo rozhodne nemá záujem brzdiť podpis tejto zmluvy a realizaciu potrebných opatrení, ale že z hladiska rozpočtovej zodpovednosti teraz identifikujú rezervy a ďalšie zdroje krytia potrebných opatrení...
 

Je to teda komické, ale týmto postupom ministerstvo práve priamo brzdí podpis zmluvy a teda priamo brzdí aj realizaciu potrebných opatrení na skvalitnenie života obyvateľov obce, kde system mal byť uvedený do prevádzky už od 15.12.2017 !
 

Odvolávať sa na otvorenie diskusie o uvolnení dlhovej brzdy v tomto čase, keď už dávno mala prebiehať realizacia tohto systému je nezodpovedné, pritom firma na realizaciu tohto systému bola vo verejnom obstarávani vybraná už pred mesiacom (09.10.2017), čo teda celý mesiac toľko identifikujú rezervy na ministerstve ?
 

Je to komické aj o to zvlášť, že SSC už boli v tomto roku pridelene finančné prostriedky na realizaciu tohto systému v obci a preto SSC začala verejné obstaravanie...
 

Je zrejme, že termín spustenia nového systému na 24 hod. monitorovanie dopravy v obci sa k 15.12.2017 nepodarí spustiť. Je totiž potrebné vypracovať viacere dokumenty ku inštalacii systému na Hlavnej ulici a rovnako firma, ktorá bude inštalovať úsekove meranie rýchlosti (foto-radary) potrebuje 6 týždňov, teda už teraz je neskoro !
 

Je to neuveriteľné úradnicke kocurkovo...

 

Zákazka "Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky" bola v pláne verejného obstaravania SSC už v roku 2016. Proces verejného obstaravania v danom roku nebolo možne začat z dôvodu, že MDaV SR v roku 2016 nepridelilo SSC na výstavbu predmetnej vážnice finančné prostriedky a zároveň tým nebolo naplnené ani Uznesenie vlády SR, konkrétne:

Uznesenie vlady SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015, bod B. 12 — zintenzívniť realizaciu opatrení na eliminaciu preťažených nákladnych vozidiel na ceste I/79, vykonavaním kontrol zaťaženia nákladnych vozidiel.

 

SSC v roku 2016 síce pristúpila k plneniu predmetného bodu, konkrétne spôsobom navýšenia počtu meraní nápravovych tlakov cestných motorových vozidiel na predmetnom úseku cesty I/79, ale iba tzv. meraním mobilnými váhami, čo ale samozrejme nebolo a ani nie je postačujúce, vzhľadom na nízky počet realizovaných táchto váženi (par meraní za mesiac), čo je teda dané technickou realizaciou tohto spôsobu váženia.

 

V roku 2017 boli SSC už pridelené finančné prostriedky na plnenie predmetnej zákazky a táto pristúpila k procesu jej plnenia a zároveň aj plnenia Uznesenia vlády SR č. 601/2015 zo 04.11.2015.

 

V roku 2017 SSC vybrala úspešneho uchádzača na relaizaciu predmetnej zákazky, ale k podpisu zmluvy s úspešnym uchádzačom k dnešnému dňu nedošlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a to aj napriek tomu, že SSC boli v roku 2017 pridelene finančné prostriedky na plnenie predmetnej zákazky, ale SSC nedostali stále potrebný súhlas z Ministerstva dopravy a vystavby SR, kde teda rokovania k tejto problematike aktualne prebiehaju, pričom termin realizacie v návrhu zmluvy vo verejnom obstaravani je do 15.12.2017 !

 

Tak teda brzdí ministerstvo podpis zmluvy a realizaciu potrebnych opatrení alebo nie ?
Kedy ministerstvo konečne dá súhlas na začiatok realizacie systému v obci na Hlavnej ulici ?

 

Zisťujeme na ministerstve dopravy kedy bude udelený súhlas na podpis zmluvy.

Uznesenie vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015

TOPlist