RADIO REGINA - ŽURNÁL 04.03.2015

Žurnál Rádia Regina o 12.00 - Streda 04.03.2015

Obyvateľov Dvorianok trápi neznesiteľný hluk 

ČLÁNKY

Obyvateľov Dvorianok trápi neznesiteľný hluk 

(04.03.2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 3/14; Viktória Doričová / Peter Béreš)