PRAVDA 11.02.2017

Prechádzajúce kamióny strpčujú Dvoriankam život

Škoda, že o zrušenýh fotoradaroch nepadla ani zmienka...
Pritom v rozhovore sme tento problem zdôraznili.
Nižšie informacie na facebooku ohľadne zrušených fotoradarov v odpovediach pre PRAVDU.

MVSR - TENDER NA RADARY NEOŽIVIA - 27.01.2017

NRSR rokovane VLPNM 30.01.2017

 

 

4. Čo by obci pomohlo ? Myslím tým obchvat - plánuje sa s ním ? Alebo inštalácia meračov rýchlostí, ktoré spomínate aj v uvádzanom e-maily ?

 

Aktuálne žiadame o zavedenie stacionarnych fotoradarov na Hlavnej ulici, tak ako to bolo plánovane, je to jediný spôsob ako prinútiť zahraničných kamionistov prechádzať cez obec podľa predpisov. Paradoxne máme informaciu od ministra vnútra, že nie je možne tieto radary v obci osadiť, pretože je potrebné zriadiť kôli tomu nový dopravný inšpektorát, ktorý by vyhodnocoval tieto priestupky spolu s novým informačným systémom, čo nie je iba pre jednu obec efektívne.
Vôbec nerozumieme prečo je potrebné zriadiť úplne nový dopravný inšpektorát a prečo nie je možné použiť súčasny dopravný inšpektorát s vyčlenením policajtov na správu týchto radarov v obci, prípadne ich napojit na centrálu v BA.
Tieto radary su potrebné aj po realizacii stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" a to I. a II.etapy nakoľko bude rýchlosť znížena na 40km/h v oboch smeroch (aktuaáne je rýhlosť znížena iba v jednom smere na 40km/h a v opačnom smere je 50km/h), a s dodržiavanim tejto zníženej rýchlosti počíta priamo hlukové posúdenie stavby, kde pokles hluku je vypočítany až o 5-6 dB, ak by sa rýchlosť teda dodržiavala.


Z krátkodobeho hľadiska požadujeme konečne už začat stavbu "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" tzv. I.etapa, kde stavba mešká oproti pôvodnemu termínu už skoro rok, súčasťou tejto I.etapy je vybudovanie nového obojstranného spomaľovača pred vstupom do obce od Hriadok.
Ďalej je potrebné urýchlene začať aj II.etapu, ktorej súčasťou je výmena asfaltového koberca na Hlavnej ulici za špecialny protihlukový asfalt, verejné obstaravanie na túto II.etapu ešte nebolo pritom ani vyhlásene.


Z dlhodobého hľadiska je to samozrejme obchvat obce, ktorý je plánovany ako súčasť veľkého 16km obchvatu všetkých obci od Vranova n.T - Hriadky. Tu sa čaká na ukončenie študie realizovateľnosti celej 100km cesty I/79 od Vranova n.T po hranicu SR-UA. Tu je tiež problém s termínmi, kde podľa nariadenia hygienikov ministerstva dopravy sa neplnia termíny I.etapy prípravy obchvatu, SSC neplní nariadene termíny...
 

Ako som už uviedol, aktuálne žiadame o zavedenie stacionarnych fotoradarov na Hlavnej ulici, tak ako to bolo plánovane (mali byť tri - 2x meranie rýchlosti a 1x prikázany smer (http://dvorianky5.webnode.sk/…/aktualne/nove-dopravne-ries…/ ), je to jediný spôsob ako prinútiť kamionistov prechádzať cez obec podľa predpisov (40km/h a 50km/h).
SNS trvala pri vstupe do vládnej koalicie na zrušení tendra na tieto fotoradary a teda tento tender bol pozastavený a v súčasnosti sa neplánuje žiadna zmena. Paradoxne sám predseda SNS terajší predseda NRSR Andrej Danko ná ubezpečil (mail:

http://dvorianky5.webnode.sk/…/fotoradary-zrusene-15-03-20…/ ), že SNS podporí fotoradary v zmysluplných projektoch pre bezpečnosť obyvateľov, čo projekt riešenia dopravy v obci Dvorianky určite je.


Aktuálne bude táto situacia v obci Dvorianky riešena vo výbore NRSR - výbor pre ľudské práva a národnostne menšiny dňa 06.02.2017, o čom nás informovala riaditeľka kancelarie predsedu NRSR.
Očakávame od toho riešenie ohľadne inštalacie radarov v obci a najdenie systemového riešenia ako umožniť inštalaciu a správu radarov v obci.

TOPlist