Interpelacia poslanca a podpredsedu NRSR Martina Klusa - 28.01.2020

NR SR 2020

Interpelácia poslanca a podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky M. Klusa na ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky A. Érseka podaná 23. januára 2020 vo veci problematiky zníženia hluku cestnej premávky v obci Dvorianky

 

VEC: Interpelácia na ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky pána Arpáda Érseka vo veci technických opatrení eliminujúcich hluk cestnej premávky a opatrení dodržiavania predpísanej rýchlosti v obci Dvorianky

 

Vážený pán minister,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 35/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu vo veci technických opatrení eliminujúcich hluk cestnej premávky a opatrení dodržiavania predpísanej rýchlosti v obci Dvorianky.
Vzhľadom na dlhodobú komplikovanú situáciu cestnej premávky v intraviláne obce Dvorianky, obzvlášť v prípade vozidiel nákladnej dopravy, mi dovoľte opýtať sa nasledovné:

 

V akom štádiu je realizácia obchvatu obce Dvorianky, nariadeného ešte v roku 2013? Z akého dôvodu nebola zaradená do Strategického plánu rozvoja dopravy v SR do roku 2020 ?
Budú v dohľadnej dobe v obci osadené nástroje objektívnej zodpovednosti v zmysle vážnice dynamického váženia nákladných vozidiel a statických fotoradarov ?

 

Ako si vysvetľujete situáciu, kedy osadené samonivelizačné poklopy v obci Dvorianky neplnia práve najúspešnejšie svoj účel ? A taktiež, z akého dôvodu bola udelená výnimka na prekročenie prípustných hodnôt hluku pre Slovenskú správu ciest 0 10 dB? V rámci druhej otázky Vás prosím o poskytnutie presných dát, kt. k tomuto kroku viedli.

 

Z akého dôvodu je v obci v jednotlivých jazdných pruhoch nejednotná maximálne povolená rýchlosť, t.j. 40 km/h v jednom smere a 50 km/h v druhom ?

 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

 

        S úctou,
                 Martin Klus

 

LINKA NRSR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/interpelacia&ID=2461

TOPlist