Druhá etapa:
- nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
- termín realizácie druhej etapy k dnešnému dňu nie je možné predpokladať, závisí od viacerých faktorov a od pridelenia potrebného množstva finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
- predpokladané stavebné náklady podľa PD sú 347101.80 Eur s DPH.

Cieľom stavby je výmena horných asfaltových vrstiev vozovky v prieťahu obce a osadenie samoniveiizačných poklopov kanalizačných šácht.


Viac tu: http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/verejny-ochranca-prav-04-10-2017/