PRESUN ZNAČKY

Konečne presunutá značka začiatok obce. Ako ďalej riešiť dopravu ?

Ohladne presunu dopravnej znacky IS 36a (zaciatok obce) na uroven sucasnej znacky IS 36b (koniec obce) na vjazde do obce Dvorianky zo smeru od Trebisova uvadzam, ze sa jedna o klucove riesenie, vzhladom na hranicu zastavaneho uzemia obce co je mozne vidiet na mape zo spravy katastra, teda nove umiestnenie dopravnej znacky IS 36a bude zohladnovat toto zastavane uzemie obce.

 

K tomuto presunu uvadzam aj kladne stanovisko autorov technickych predpisov TP15-2005, Prof. Ing. Bystrik Bezak, PhD., Slovenska technicka univerzita Bratislava, citujem: „ V posudzovanom pripade obce Dvorianky by znacky mali byt v jednej urovni – nie je logicke aby na dvojpruhovej obojsmernej komunikacii v obci platili v jednom reze odlisne pravidlá (napr. rychlost, povinnost pouzitia cyklistickej prilby a pod.) – teda raz som, raz nie som v obci. “

 

Dalej uvadzam, ze k presunu dopravnej znacky IS 36a sa kladne vyjadril aj Okresny dopravny inspektorat Trebisov v ich stanovisku cislo ORPZ-TV-ODI-348/2011 zo dna 05.10.2011, citujem: „Vzhladom na dopravnu situaciu na vjazde do obce Dvorianky v smere od obce Hriadky, vsak nemame vyhrady k premiestneniu dopravnej znacky IS36a - Obec na uroven dopravnej znacky IS36b - Koniec obce, tak ako to doporucil prof. Ing. Bezák.“

 

Technické predpisy TP-15/2005

Územny plán obce

 

Fotogaléria: PRESUN ZNAČKY