30.01.2017 - Pán predseda NRSR situaciu v obci Dvorianky ohľadne zrušených radarov necháva na riešenie poslancom vo  Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostne menšiny...

Informovala o tom dnes v liste riaditeľka kancelarie predsedu NRSR.

Citujeme: "Rozhodnutie o prerokovaní predmetného podnetu,  bude závisieť od poslancov výboru, ktorým bol uvedený email zaslaný na vedomie."

Riaditeĺka kancelarie predsedu NRSR odporúča, citujem:
"Na základe vyššie uvedeného Vám odporúčam, aby ste v súvislosti s riešením Vášho problému počkali na rozhodnutie výboru."

Je to nečakaný postup, vzhľadom na to, že pán Danko prisľúbil, že radary v obci SNS podprorí... 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=147