Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Ivana na ministerku vnútra Slovenskej republiky D. Sakovú podaná 26. novembra 2018 vo veci dopravných problémov na ceste l.triedy 1/79 v obci Dvorianky

 

V Bratislave 22.11.2018

Interpelácia na ministerku vnútra Denisu Sakovú vo veci dopravných problémov na ceste 1. triedy 1/79 v obci Dvorianky

 

Vážená ministerka,
dlhodobo sledujem závažnú dopravnú situáciu na ceste 1. triedy č. 1/79 v obci Dvorianky. Na základe toho a aj početných podnetov od občanov Vás interpelujem vo veciach:

 

1.Žiadam o informáciu, či ministerstvo vie o nepriaznivých hlukových pomeroch v obci Dvorianky a či sa zaoberá riešením tohto problému. Ak tento problém nie je v gescii Vášho ministerstva, prosím o postúpenie mojej žiadosti na relevantné ministerstvo.

 

2. Nakoľko v úvode tohto volebného obdobia bolo zastavené konanie k inštalácii cestných meračov rýchlosti (radarov), žiadam Vás o informáciu, či sa v tejto veci niečo zmenilo a ak nie, či sa do konca tohto volebného obdobia plánuje začať v tejto veci konať a kedy. Ak áno, či aj obec Dvorianky, ktorej sa môj podnet týka, je v tomto projekte zahrnutá.

 

Ďakujem

 

Vážená pani
Ing. Denisa Saková, PhD.
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

 

WWW: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/interpelacia&ID=2283

TOPlist