GPSR PREŠETRUJE POSTUP ÚVH-MDSR

Je to možné ? Hluk budú úrady riešiť výnimkou na 10 rokov !

Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno.

Obchvat na východe po slovensky, stavba na 10 rokov...

Je všetko v poriadku ?

Je možné aby občania čakali na riešenie hluku v obci 10 rokov bez predbežných - dočasných opatrení ?

Postup ÚVH (Útvar vedúceho hygienika rezortu) Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR prešetruje Generálna prokuratúra SR.

SPRÁVNE KONANIE S SSC - Slovenská správa ciest

 

Informacia zo dňa 14.03.2014 :

 

Informacia zo dňa 31.01.2014 :