2009

Riešenie stavu cesty I/79 na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie