Generálna prokuratúra SR

GPSR - postup MDSR - obchvat obce - 22.07.2018
GPSR - postup MVSR 24 hod.kontrola - presun na KPKE - nepreskúmavaju fotoradary -  12.08.2018
 GPSR - postup MDSR a MVSR - nový podnet na postup štátnych orgánov - 04.12.2018

 

Úrad kontroly Ministertsva vnútra SR

MVSR-UK - podnet na postup prezidenta PZSR - 24 hod.konrola - 14.10.2018
MVSR-UK - podnet na postup MVSR - 24 hod.konrl - 22.11.2018
MVSR-UK - podnet postup KRPZKE-ODIKE - ignoruju výsledky merania hluku - 06.11.2018
MVSR-UK - podnet na postup MVSR - list Okresného úradu Košice - 11.10.2018
MVSR-UK - podnet na postup prezidenta PZSR - neevidované nehody v obci - 12.10.2018

MVSR-UK - informácia o riešeni podnetov - 28.11.2018
 

Odbor kotroly štátneho dozoru a dohľadu Ministersva dopravy a výstavby SR

MDSR - OKSDaD prešetenie postupu UVHR pri udelení výnimky 10dB na hluk v obci - 02.11.2018

MDSR-OKSDaD - prešetrenie postupu SCDaPK a SSC - výhrady ku študii cesty I/79 - 29.10.2018
MDSR-OKSDaD - prešetrenie postupu SCDaPK a SSC - nerealizovanie projektu vážnice - 29.10.2018
MDSR-OKSDaD - prešetrenie postupu UVHR -  neriešenie rozdielov hluku stavby - 29.10.2018
MDSR-OKSDaD - prešetrenie postupu OUKE-OCDaPK - stavba - hluk/rozdiely hluku - 06.11.2018
MDSR-OKSDaD - prešetrenie postupu MDSR medzirezortné jednania o radaroch s MVSR - 27.11.2018

 

Okresný úrad Košice - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii

OUKE-OCDaPK Požiadavky na úpravu stavby - riešenie prejazdného úseku - 12.12.2018

TOPlist