FOTORADAR - OUKE 29.06.2015

FOTORADAR NA HLAVNEJ ULICI INFORMACIA - 29.06.2015

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ (list č.: OU-KE-OCDPK-2015/025501-2  zo dňa 22.06.2015):

SSC, IVSC bolo zvolané v obci Dvorianky pracovné rokovanie ohľadne vybudovania nového prvku upokojenia dopravy pred obcou Dvorianky v smere od obce Hriadky a zástupca ORPZ, ODI Trebišov informoval, že pri vstupe do obce Dvorianky v smere od obce Hriadky bude osadený technický prvok na meranie rýchlosti, čo aspoň čiastočne zníži hladiny hluku a vibrácii.