Reportáž TV Markiza 29.08.2016

Vláda ich "vybavila"...

Príprava reportáže TV Markiza - 05.08.2016

Vláda ich "vybavila"...

Plánovane stacionarne foto-radary v obci Dvorianky ako aj v dalších slovenských obciach zrušili a rýchlosť kamionov nemá kto merať...
A.Danko: "Bolo by neštastné povedať, že nikde nebude za štyri roky umiestneny nový radar..."
Bude teda nový foto-radar v Dvoriankach na Hlavnej ulici ? ;-)
 

Nočna dialnica na Hlavnej ulici teraz z nedele hovori za všetko:
http://dvorianky5.webnode.sk/foto/foto-2016/august-2016/a28-08-2016/

 

Z úradu vlády oznámili, citujem: "Pri vybavovaní Vašich ďalších podaní, ktoré budú adresované ÚV SR a jeho zamestnancom a ich predmet sa bude dotýkať problematiky riešenia dopravnej situácie v obci Dvorianky, bude SKPK ÚV SR postupovať podľa čl. 9 Smernice vedúceho ÚV SR č. 3/2008 zo dňa 15. 07. 2008 o Registratúrnom poriadku ÚV SR v znení Smernice vedúceho ÚV SR č. 2/2009, tzn. podanie vezme na vedomie a úradným záznamom odloží ad acta, pričom jeho príjem Vám nebude písomne potvrdzovať."
Viac tu: http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/uvsr-11-07-2016/