Úrad vlády SR 20.06.2016

21.06.2016 - Na úrade vlády nechápu "zrušenie fotoradarov"

Zrušením osadenia fotoradarov po slovenských obciach sa zaoberala vláda, zaoberala sa tým  koalicia pri rokovaniach o zostavovaní novej vlády a teda rozhodnutie o zrušení osadenia fotoradarov padlo jednoznačne na týchto koaličných rokovaniach na úrovni vlády a nie je to teda priamo rozhodnutie ministerstva vnútra a ani ministerstva dopravy.

 

Na úrade vlády nechápu, že pri koaličných jednaniach o zostavovaní vlády bolo prijaté rozhodnutie na zrušenie inštalacie fotoradarov v slovenských obciach - objektívna zodpovednosť,  zrušenie verejného obstaravania pod názvom "Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti".

 

Predseda koaličnej strany SNS pán A.Danko dňa 15.03.2016 oznámil na tlačovej besede na úrade vlády SR ohľadne rokovaní o zostavovaní novej vlády informaciu o zrušení tendra na nové fotoradary - objektívna zodpovednosť, konkrétne uviedol, citujem: 

"Pikoškou možno z hľadiska šetrenia verejnych zdrojov je aj ústupok z investícii pri budovaní radarov, ktoré boli tak často medializovane."

 

Na ilustraciu aktuálneho stavu na ministerstve vnútra ohľadne riešenia osadenia fotoradarov po slovenských obciach je odpoveď ministra vnútra na interpelaciu ohľadne stavu v obci Dvorianky zo dňa 14.06.2016, kde teda z tejto odpovede je jasné, že ministerstvo nemá žiadnu víziu riešenia stavu ohľadne 24 hodinovej kontroly dodržiavania rýchlosti vozidiel v obci Dvorianky.

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/nrsr-2016/odpoved-ministra-vnutra-16-06-2016/

 

Pritom ministerstvo vnútra plánovalo dlhodobo osadenie forotadarov v obci, konkréne aj zverejnilo umiestnenie fotoradarov v obci Dvorianky v súťažnych podkladoch ku verejnému obstaravaniu pod poradovým číslom technického prostriedku 684 a 685.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/158477

 

Chronologia ohľadne umiestnenia fotoradarov:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/foto-radar/

 

V liste UVSR zo dňa 17.06.2016 sa uvádza:

"V nadväznosti na obsah a smerovanie doručených podaní považujeme za potrebné upozorniť na to, že v predchádzajúcej korešpondencii, sme Vás opakovane informovali o kompetenciách, oprávneniach a pôsobnosti stanovenej ÚV SR príslušnými právnymi predpismi na konanie vo Vami namietanej veci.

Vzhľadom na uvedené, nám nie sú známe dôvody, v zmysle ktorých sa s podnetmi na riešenie Vami namietaných veci opakovane obraciate na vedúceho ÚV SR a to napriek tomu, že z obsahu dokumentov prílohovej časti Vami zaslaných podaní vyplýva, že kompetenciu na konanie v týchto veciach majú príslušné organizačné útvary Ministerstva vnútra SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Ďalšie vysvetľovanie dôvodov, pre ktoré vedúci ÚV SR nemôže konať vo Vami namietanej veci, ani vyhovieť Vašej žiadosti prezentovanej v doručených podaniach, považujeme preto za neúčelné."

Vraj vlada s tym nema nic spolocne... ;-)
List z uradu vlady 17.06.2016...
 
Zrusenim osadenia fotoradarov po slovenskych obciach sa zaoberala vlada, zaoberala sa tym  koalicia pri rokovaniach o zostavovani novej vlady a teda rozhodnutie o zruseni osadenia fotoradarov padlo jednoznacne na tychto koalicnych rokovaniach na urovni vlady a nie je to priamo rozhodnutie ministerstva vnutra a ani ministerstva dopravy.
 
Na urade vlady nechapu, ze pri koalicnych jednaniach o zostavovani vlady bolo prijate rozhodnutie na zrusenie instalacie fotoradarov v slovenskych obciach - objektivna zodpovednost,  zrusenie verejneho obstaravania pod nazvom "Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti".
 
Predseda koalicnej strany SNS pan A.Danko dna 15.03.2016 oznamil na tlacovej besede na urade vlady SR ohladne rokovani o zostavovani novej vlady informaciu o zruseni tendra na nove fotoradary - objektivna zodpovednost, konkretne uviedol, citujem: 
"Pikoškou možno z hľadiska šetrenia verejnych zdrojov je aj ústupok z investícii pri budovaní radarov, ktoré boli tak často medializovane."
 
Na ilustraciu aktualneho stavu na ministerstve vnutra ohladne riesenia osadenia fotoradarov po slovenskych obciach je komicka odpoved ministra vnutra na interpelaciu ohladne stavu v obci Dvorianky zo dna 14.06.2016, kde teda z tejto odpovede je jasne, ze ministerstvo nema ziadnu viziu riesenia stavu ohladne 24 hodinovej kontroly dodrziavania rychlosti vozidiel v obci Dvorianky.
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/nrsr-2016/odpoved-ministra-vnutra-16-06-2016/
 
Pritom ministerstvo vnutra planovalo dlhodobo osadenie forotadarov v obci, konkretne aj zverejnilo umiestnenie fotoradarov v obci Dvorianky v sutaznych podkladoch ku verejnemu obstaravaniu pod poradovym cislom technickeho prostriedku 684 a 685.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/158477
 
Chronologia ohladne umiestnenia fotoradarov:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/foto-radar/
 
List UVSR 17.06.2016:
"V nadväznosti na obsah a smerovanie doručených podaní považujeme za potrebné upozorniť na to, že v predchádzajúcej korešpondencii, sme Vás opakovane informovali o kompetenciách, oprávneniach a pôsobnosti stanovenej ÚV SR príslušnými právnymi predpismi na konanie vo Vami namietanej veci.
 
Vzhľadom na uvedené, nám nie sú známe dôvody, v zmysle ktorých sa s podnetmi na riešenie Vami namietaných veci opakovane obraciate na vedúceho ÚV SR a to napriek tomu, že z obsahu dokumentov prílohovej časti Vami zaslaných podaní vyplýva, že kompetenciu na konanie v týchto veciach majú príslušné organizačné útvary Ministerstva vnútra SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
Ďalšie vysvetľovanie dôvodov, pre ktoré vedúci ÚV SR nemôže konať vo Vami namietanej veci, ani vyhovieť Vašej žiadosti prezentovanej v doručených podaniach, považujeme preto za neúčelné."