BOLI PRIDELENÉ FINANCIE NA TICHÝ ASFALT - II.etapa stavby I/79 Dvorianky riešene bezpečnosti - 22.06.2018

NOVÁ STAVBA 2016

STAVBA II.ETAPA

Tichý asfalt nebude - 12.06.2018

V rámci navýšenia rozpočtu MDV SR, boli SSC  pridelené finančné prostriedky na realizáciu stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II. Etapa. 

Na základe toho v súčasnosti SSC pripravuje podklady na verejné obstarávanie na zhotoviteľa predmetnej stavby. 

II.ETAPA - OBJEKT 100-00.2
  - osadenie sarnonivelačných poklopov
  - výmena horných asfaltových vrstiev vozovky na ceste v prieťahu obcou v km 0,293 - km 1,070

TOPlist