OBČAN ZA DVERAMI - 2013

Redaktor  STV Peter Navrátil v tejto reportáži poukazuje na neriešenie problemati ckej si tuácie v obci Dvorianky kompetentnými úradmi  vrátane  alibistického prístupu ministerstva ako aj poukazuje predovšetkým na dve hlavné možnosti riešenia ohrozenia zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky a to:  spoplatnenie cesty I/79 a obchvat mimo zastavané územie obce Dvorianky. 

Stanovisko petičného výboru k súčasnému reálnemu ohrozeniu zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky na Hlavnej ulici:

Žiadame o prioritné komplexné riešenie ohrozenia zdravia obyvateľstva z cestnej dopravy prvkami upokojenia dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky a to teda na základe návrhu riešenia - komplexné riešenie  v kombinácii s prvkami ako semafor riadený radarom v náväznosti na dalšie opatrenia ako obmedzenie tranzitnej medzinárodnej  nákladnej dopravy ako aj riešenie dalších zlých (nerovnosti vozovky) úsekov cesty I/79 pred obcou smerom na Trebišov a to aj v náväznosti na upovedomenie Generálnej prokuratúry SR číslo VI/2 Gd 257/12-14 zo dňa 20.11.2012.

Petičný výbor Dvorianky, 03.02.2013

bližšie informácie v sekcii: NÁVRH RIEŠENIA

TOPlist