STAVEBNÉ NOVINY 19.10.2018

ČLÁNKY

Eurovia SK položí v Dvoriankach tichý asfalt

Vo verejnom obstarávaní na druhú etapu položenia špeciálneho, tzv. tichého asfaltu na cestu I/79 cez obec Dvorianky, okr. Trebišov, uspela košická spoločnosť Eurovia SK, a.s. Eurovia SK spomedzi štyroch uchádzačov ponúkla najnižšiu cenu, ktorá však zatiaľ nebola zverejnená. Ako uviedol riaditeľ košického závodu Eurovie SK Štefan Bálint, ich ponuka bola 295-tisíc eur (bez DPH). Predpokladaná hodnota zákazky bola 322,6-tis. eur.
 

Obyvateľom Dvorianok už niekolko rokov strpčuje život vysoká hustota premávky, najmä množstva kamiónov, ktoré nedodržiavajú v obci rýchlosť 40 kilometrov za hodinu. Ťažké nákladné autá spôsobujú najmä v noci nadmerný hluk, čo preukázali aj merania, ale aj silné otrasy a vibrácie, ktoré poškodili murivo viacerých domov. Obyvatelia spísali aj petíciu, no ako povedal člen petičného výboru Ján Vitkovič, ministerstvo dopravy neakceptuje ich žiadosť, aby sa postavil obchvat obce, rovnako ani návrh na inštaláciu fotoradarov.
 

V obci v druhej etape bude položených zvyšných 800 metrov tichého asfaltu. „Rýchlosť vozidiel na tomto tichom asfalte nebude ani potom monitorovaná fotoradarmi, takže mám vážne obavy, že nebude dosiahnuté projektované zníženie hluku podľa výpočtového modelu, ktorý počíta s rýchlosťou 40 km/h," uviedol J. Vitkovič.
 

Tento rok vykoná Eurovia SK i hlukové merania a v závislosti od počasia aj ďalšie práce súvisiace s rekonštrukciou. „Položenie špeciálneho asfaltu nemožno robiť v zimnom období, takže to budeme robiť až na budúci rok. Potom budeme robiť znovu hlukové skúšky," doplnil Š. Bálint.

 
STAVEBNÉ NOVINY  piatok 19. októbra 2018/4