KANCELARIA VOP PRIJALA PODNET - PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV - 05.02.2019

Informacie o doterajšiom riešeni kancelariouu verejného ochrancu práv

VOP 2019

Kancelária verejného ochrancu práv
Informácia o priiatí podnetu

 

Vážený pán Ing. Vitkovič,
oznamujeme Vám, že dňa 16.januára 2019 sme prijali podnet, s ktorým ste sa obrátili na verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú.
 

Váš podnet sme zaevidovali pod spisovou značkou 1873/2019/VOP. Toto číslo podnetu Vám bude slúžit' pre komunikáciu s Kanceláriou verejného ochrancu práv počas celej dížky vybavovania Vášho podnetu.
Po prvotnej analýze Vášho podnetu a po vyhodnotení či patrí alebo nepatrí do posobnosti verejnej ochrankyne práv, sme Váš podnet pridelili právničke na komplexné posúdenie skutkového a právneho stavu.
 

Počas vybavovania Vášho podnetu mažete kontaktovat' vybavujúcu právničku priamo, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou, prípadne prostredníctvom elektronickej schránky (pre prípad, ak máte zriadenú elektronickú schránku k Vášmu OP na portáli slovensko.sk, oznámte nám číslo Vašej schránky v rámci d'alšej komunikácie). Naše kontaktné údaje sú uvedené v ravom stípci. Pri každom kontakte s nami, prosím, uvádzajte číslo Vášho podnetu. Ak si preskúmavanie podnetu bude vyžadovat' osobné stretnutie s právničkou, vždy si schödzku dohodnite vopred (písomne alebo telefonicky).
 

V prílohe listu Vám posielame informačný materiál o priebehu vybavovania podnetu. Obsahuje všetky potrebné informácie o tom, ako prebieha preskúmavanie podnetu. O výsledku preskúmania Vás budeme informovat' v písomnom vyrozumení verejnej ochrankyne práv.
 

S pozdravom
 

Kancelária verejného ochrancu práv

 

ČÍSLO PODNETU: 1873/2019/VOP
PODAVATEL:  Ing. Ján Vitkovič 
VYBAVUJE PRÁVNIČKA: Ivana Kapustová ivana.kapustova@vop.gov.sk
+421 2 32 36 37 40
 

TEL. KONTAKT - SEKRETARIÁT
+421 2 32 36 37 01
+421 2 32 36 37 02


ÚRADNÉ HODINY
Pondelok — Piatok 8:00 - 16:00
 

POŠTOVÁ ADRESA:
Kancelária verejného ochrancu práv 

P.O.BOX 1
Grösslingová 35
820 04 Bratislava 24

TOPlist