SPRD-SR-2030 - 11.01.2017

Strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=190714

Vláda schválila strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030.

Cesta I/79 uvedená v strategickom dokumente...
Mapa v prílohe - rizikové miesta hluku - Dvorianky až 70 - 75 dB !
Dlhodobé prekročenie platných noriem až o 10 - 15 dB !

 

SPRDI SR 2030 nadväzuje na SPRDI SR 2020, kde už je zaradený obchvat obce Dvorianky (ako súčasť obchvatu Vranov-Hriadky).
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/dvorianky-v-sprdi-sr-2020-/

 

Informacie SPRDI SR 2030 a cesta I/79:

 

OPC11: Rozvoj siete ciest I. a II. triedy
Na skrátenie vzájomnej časovej dostupnosti miest a regiónov Slovenskej republiky je potrebné budovanie obchvatov a preložiek ciest I. triedy, najmä v úsekoch s nevyhovujúcimi technickými a kapacitnými parametrami a tam, kde sa neuvažuje s trasovaním ťahov TEN-T (napr. cesty I. triedy 1/51, I/64, I/66, I/68, I/74, I/75, l/76,I/79).

 

STRATEGICKÁ ZÁSADA Č. 30
Cesty I. a II. triedy, ktoré sú mimo trasovania siete TEN-T, musia byť modernizované a vykazovať dostatočné kapacitné i bezpečnostné parametre. Ide napr. o cesty I. triedy č. 1/10, 1/51, I/64, I/66, I/68, I/74, I/75 a I/79. V súlade so strategickou zásadou č. 28, musí byť súčasťou modernizácie taktiež vybavenie ciest, technológiami IDS.

 

PRAVDA 11.01.2017
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/416430-vlada-schvalila-strategicky-plan-rozvoja-dopravy/

 

SPRDI SR 2030:
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/dopinfra/program/Dokumenty/fondyeu20142020/SPRDSoH/Strategicky_plan_2030.pdf

 

HLUKOVA STUDIA DVORIANKY 2013:
 http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/hlukova-studia-2013/ 

 

DOTERAJSIE MERANIA HLUKU:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/meranie-hluku/