CELO-ŠTÁTNE SČÍTANIE DOPRAVY 2015

CELOŠTÁTNE SČÍTANIE DOPRAVY 2015
SSC 29.10.2016 zverejnili výsledky celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015, výsledky na ceste I/79 na obrýzku dolu...

Sčítacie miesto Dvorianky:
1350 - nakladnych vozidiel za 24 hodin
2844 - osobnych vozidiel za 24 hodin
4197 - vozidiel spolu za 24 hodin

Podiel nákladných vozidiel až 32% 

 

Veľmi zaujímave je porovnanie nákladnych vozidiel na ceste I/79 s cestou TEN-T E50, ktorá ma dokonca menší počet nákladnych vozidiel ako prejde po ceste I/79 a to presne 1343 na sčítacom mieste 00270.
Na sčítacom mieste 00280 je to 1496 nakladiakov, čo je viac iba o 146 vozidiel.

Keď vezmeme do úvahy, že cesta E50 - TEN-T je široká a je stavaná na takúto kapacitu je až zaražajúce, že koľko nákladnych vozidiel prejde po úzkej ceste I/79 - bývalej okresnej ceste II.triedy - ceste smrti podľa prieskumu projektu SENSOR 2014...

 

Počty nákladnych vozidiel v okolí Dvoriankok:

 

Info: http://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/celostatne-scitanie-dopravy-v-roku-2015.ssc