MERANIE ÚNOSNOSTI - CESTA I/79

14.11.2016

Dňa  06.07.2016 špecialne auto meralo únosnosť na ceste I/79 na úseku Hriadky-Vranov n.T, vrátane Dvorianok, auto pri meraní na foto...
Dnes SSC po urgencii zverejnilo konečne výsledky na mapovom portále, ktoré su alarmujúce !

 

Únosnosť na celej ceste I/79 v úseku Vranov n.T. - Hriadky je "NEVYHOVUJÚCA" !

Výsledok nie je prekvapujúci, keď si uvedomíme, že sa jedná iba o okresnú cestu II.triedy administratívne prekvalifikovanú na cestu I.triedy v 90. rokoch... Cesta nesplňa parametre na medzinárodny tranzit kamionovej dopravy, šírkovo je úzka bez krajníc a navyše podľa posledného merania dokonca nemá ani požadovanú ÚNOSNOSŤ !

 

Pritom ešte v roku 2014 vyhodnotila študia SENSOR 2014 túto cestu ako najnebezpecnejšiu cestu na slovensku - cesta smrti !
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/cesta-i-79-stav/projekt-sensor/

 

Prečo teda po tejto úzkej okresnej ceste smrti naďalej jazdia medzinárodne kamiony na trase Poľsko - Maďarsko ?