Vplyv rýchlosti na hluk - stanovisko ÚVHR MDaVSR - 02.11.2018

Nové riešene podnety 2018

Na margo polemiky prezidenta PPZ SR ohľadne vplyvu rýchlosti vozidiel na hluk v obci Dvorianky zverejňujeme jednoznačné stanovisko od Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDaVSR zo dňa 24.10.2018, ktoré nám bolo doručené 02.11.2018.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu jednoznačne zdôrazňuje, že nedodržiavanie povolenej rýchlosti jazdy vodičmi ma výrazny podiel na prekročení hladiny hluku z cestnej dopravy v obci Dvorianky, čo preukazali nielen študie, ale aj samotné merania hluku.

 

Upozornujeme, že problematika dodržiavania povolenej maximálnej rýchlosti je o to dôležitejšia práve na položenom tichom špecialnom asfalte v obci Dvorianky, kde je použitá technologia VIAPHONE.


Citujeme z listu vedúcej hygieničky rezortu UVH MDaVSR:

" Utvar vedúceho hygienika rezortu je toho názoru, že nedodržiavanie povolenej rýchlosti jazdy vodičmi má výrazný podiel na prekročení hladiny hluku z cestnej dopravy v obci Dvorianky, čo preukázali nielen štúdie, ale aj samotné merania hluku. "

 

Zdúrazňujeme, že nie je na mieste spochybňovanie vplyvu rýchlosti vozidiel na zníženie hlukovej záťaže v obci Dvorianky na Ministerstve vnútra SR !

 

Verejný ochranca práv - Prezident PPZ spochybňuje vplyv rýchlosti na hluk - 04.10.2017

TOPlist