Nová značka 40km/h

Na Hlavnej ulici osadené nové značky na zníženie rýchlosti na celej Hlavnej ulici a to na 40km/h zatial iba v smere Vranov n.T - Hriadky.

 

MDSR Rokovanie - Osobné rokovanie priamo na MDSR - 03.04.2012