Generálna prokuratúra SR

Podnet na postup MDSR - obchvat obce a SPRDI SR 2020 a postup UVHR - 10.03.2019

GPSR prijala podnet na postup MDSR-UVHR - 25.03.2019

GPSR - preskumanie postupu MDSR-UVHR - hluk Dvorianky - 27.05.2019

 

Úrad kontroly Ministertsva vnútra SR

MVSR-UK - opakovany podnet na postup MVSR - 24 hod.kontrola - 15.02.2019

MVSR-UK - opakovaný podnet 24 hod.kontrola - 22.03.2019

 

Odbor kotroly štátneho dozoru a dohľadu Ministersva dopravy a výstavby SR

podnet studia cesty I/79 - nezohladnenie zdravotnych rizik
podnet presetrenie postupu UVHR - neriesenie opatreni pred RD 126
podnet samokontrola postupu OUKE-OCDaPK - 15.01.2019
podnet na zabezpecenie koordinacie ministertstiev MDSR a MVSR - 40km/h
opakovany podnet - SPRDI SR 2020 a nerealizovanie opatreni a nezohladnenie zdrav.rizik

 

Okresný úrad Košice - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii

OUKE-OCDaPK Požiadavky na úpravu stavby - riešenie prejazdného úseku
OUKE-OCDaPK Požiadavky na úpravu nového spomaľovača - nízke obrubníky
OUKE-OCDaPK Požiadavka na vylúčenie kamionov v nočnom čase

 

Ministerstvo Životného prostredia SR - odbor vnútorneho auditu

Podnet na postup MDSR - obchvat obce a SPRDI SR 2020 

 

Úrad vlády SR - sekcia kontroly

Podnet na postup MDSR - obchvat obce a SPRDI SR 2020 - 25.02.2019
Postup UVHR - MDSR - 10.03.2019

Úrad vlády SR nemá kapacitu na kontrolu 21.03.2019

 

Kancelária verejného ochrancu práv

KANCELARIA VOP PRIJALA PODNET - PORUŠOVANIE ĽUDSKYCH PRÁV - 05.02.2019

VOP - Vybavenie podnetu ohľadom porušovania ľudksých práv - 30.05.2019

VOP - Prešetrenie podnetu ohľadom dodržiavania rýchlosti v obci - 05.11.2019

 

Najvyšší kontrolný úrad SR

 

Kancelária prezidenta SR

Kancelária prezidenta SR 16.10.2019 - Kancelaria preveruje stav na Ministerstve dopravy a výstavby SR ohľadom riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky

TOPlist