TV Markíza - príprava reportáže - Dvorianky - 05.08.2016

Štátne orgány neriešia dostatočne dopravnú situaciu na Hlavnej ulici v obci, kamionova doprava dlhodobo terorizuje obyvateľov, predpísane rźchlosti v obci a to 40km/h nedodržuje nikto, 50km/h viac ako 75%, hluk otrasy a praskanie domov pokračuje... 

Rýchlosť v obci nemá kto merať, pritom planovane fotoradary zrušili...

Stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" už mešká 159 dní...