21.04.2017

Stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" začala prácami na výjzade z obce smerom na Hriadky, na foto vidiet pripravený "základ" pre vybočenie jazdného pruhu...  Rovnako vybočený pruh bude aj na opačnej strane na vjazde do obce od Hriadok. 

FOTO - AKTUÁLNY STAV