MDSR EU-13.01.2012

List Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR - sekcia zalezitosti EU a medzinarodnych vztahov - oddelenie programovania dopravnej infrastruktury - list cislo 02372/2012/SZMV/z.6589 zo dna 13.01.2012 – rozhodnutie pre zmenu operacneho programu doprava 2007-2013, v ktorom ministerstvo uvadza, ze Kosicky samospravny kraj listom c.1302/2011-RU15/39174 zo dna 20.12.2011 povazuje za prioritne v ramci zameru Modernizacie a vystavby ciest I.triedy, v zaujme bezpecnosti cestnej premavky a ochrany ciest v Kosickom kraji, zaradenie navrhovanej stavby "Prvky upokojenia dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky" - vysoka intenzita cestnej dopravy, nedodrziavanie povolenej rychlosti.


Zdoraznujeme, ze Kosicky samospravny kraj este na konci roka 2011 navrhoval v zaujme bezpecnosti cestnej premavky a ochrany ciest v Kosickom kraji zaradenie navrhovanej stavby v obci Dvorianky - riesenie nedodrziavania povolenej rychlosti v obci.


Za peticny vybor ziadame prioritne riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy komplexne a to v prvom rade prvkami upokojenia dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky, tak ako sa to uvadza v liste Kosickeho samospravneho kraja c.1302/2011-RU15/39174 zo dna 20.12.2011 a to teda na zaklade uz zaslaneho navrhu riesenia - komplexne riesenie - "Dvorianky-komplexne-riesenie.pdf" v kombinacii s prvkami ako semafor riadeny radarom ako aj riesenim uvedeneho dezolatneho stavu vozovky pred obcou Dvorianky smerom na Trebisov a riesenim obmedzenia medzinarodneho tranzitu.