6. volebné obdobie 53. schôdza, bod programu o: 25.06.2015 16:39 - 16:42

priama www linka: NRSR

 A ešte tretia interpelácia, ktorú adresujem pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, jedná sa o to, že dnes je tiež život je fakt dobrý režisér, dnes je rovný rok 25. júna 2014 vláda schválila úlohu ktorou poverila ministra dopravy, aby vypracoval a hlavne zabezpečil financie na prvú pred projektovú fázu vytvorenia obchvatu ktorý má obísť obec Dvorianky na Východnom Slovensku. Je to obec, ktorú možno poznáte už aj z médií, pretože majú tam akčnú skupinu ľudí, ktorá sa nezmierila s tým, čím sa mnohé obce zmierila v pocite, že sa nedá nič robiť. Dá sa, touto obcou prechádzajú denne stovky kamiónov a ťažkých áut, praskajú im tam múry na domoch, majú tam neznesiteľný hluk a majú tam vysoký obsah rôznych nebezpečných látok vo vzduchu, konkrétne je tam veľká koncentrácia podľa všetkého kysličníka dusičitého. NO2 dobre hovorím, dobre. A toto sú veci, ktoré tých ľudí trápia a najmä ich trápi ten prístup, ktorý svedčí teda o tom, že nie všetko je v poriadku a preto pán premiér, prosím aby ste sa spýtali svojich ministrov, konkrétne teda ministra dopravy pána Počiatka, že prečo teda nesplnil tú úlohu a finančné prostriedky na tento účel na tú pred projektovú prípravu nie sú ešte zabezpečené, ono totiž to vláda zaviazala sa k tomu, že v 2022 bude obchvat vybudovaný. Obchvat, ktorý teda medzi Hriadkami a Vranou nad Topľou obíde obce Dvorianky, Sačurov, Sečovská Polianka a Parchovany. Ak sa nepremení táto prvá fáza je veľké nebezpečenstvo, že sa teda nesplní ani tento termín a preto odpoveď ktorá dostala akčná skupina z tejto obce, že fyzická osoba nemá právo sa spytovať na Úrade vlády prečo nejaké úlohy sa neplnia, je to asi tak, asi táto odpoveď je správna, proste aby ste vedeli občania, keď sa vám zdá že nejaký minister neplní úlohu tak odpoveď z Úradu vlády znie, že fyzická osoba sa nemá čo spytovať na neplnenie úloh ministrami vlády Slovenskej republiky. Nuž teda sú tu na to potom poslanci, aby sa spýtali miesto vás, tak sa spytujem pán premiér, ako hodnotíte nesplnenie tejto úlohy, ktorá bola daná ministrovi dopravy Počiatkovi 25. júna 2014, to znamená máme dnes práve jednoročné výročie zadania tejto úlohy. 

Znepokojuje ma aj to, že odpovede zo životného prostredia preto je to adresované aj ministrovi životného prostredia sú také, že áno máte pravdu, je veľmi pravdepodobné že v istých fázach ten kysličník dusičitý je teda koncentrácia, ktorá presahuje prípustnú normu, ale viete my to nevieme zmerať, nájdite si nejakú komerčnú firmu, zaplaťte ju a zmerajte si to, nuž ja sa spytujem, či je to naozaj pravda, že ak niekde občania majú pocit že sú tu ohrozené ich zrejme nejakými chemickými zlúčeninami, ten kysličník dusičitý je teda v koncentráciách, ktoré presahujú prípustnú normu, ale viete mi to nevieme zmerať. Nájdite si nejakú komerčnú firmu, zaplaťte ju a zmerajte si to. Nuž ja sa spytujem, či to je naozaj pravda, že ak niekde občania majú pocit, že sú tu ohrozené ich zdravie nejakými chemickými zlúčeninami a toto im treba zistiť či je tá správna odpoveď, aby si títo občania našli firmu a zaplatili ju. Či my teda nemáme systém organizácie, ktoré sledujú hygienu životného prostredia a jeho kvalitu práve zabezpečenú na tom, že takúto základnú vec vedia zistiť. Čo je to za odkaz občanom, že teda si majú zaplatiť firmu a majú si ju jednoducho objednať a nájsť niekde na internete a možnože potom sa dačo bude diať. Je to odpoveď, ktoré je nelogická a s ktorou sa nemožno stotožniť. Naopak, treba sa stotožniť s tou skupinou aktivistov obce Dvorianky, ktorí sú tí, ktorí sú nespokojní s týmto stavom a žiadajú, aby sa v tejto veci urobila náprava.

 

A viete dostal som sa minule v tej obci a naozaj, ono zase štátu treba uznať, že nie všetko myslí zle, ale zle to často vypáli. V tejto obci znížil rýchlosť na štyridsiatku a zároveň tam namontovali retardéry. Viete, čo spôsobili tie retardéry na začiatku obcí? Že všetky tie stotonové kamióny tam brzdia a tie domy, ktoré sú vzdialené brzdiacich kamiónov možno nie ani desať metrov tie sa práve v tej chvíli, keď obrovské mašiny brzdia otriasajú v základoch a je tam hluk, ktorý bol nameraný, ktorý v izbe v spálňach týchto ľudí prekračuje povolenú normu. Takže možno je to otázka aj teda nie čakať od roku 2022, kedy bude obchvat dúfajme hotový, ale je to aj otázka toho, aby tie retardéry a verím, že aspoň toto je možné urobiť veľmi rýchlo sa posunuli pred obce, aby sa nebrzdilo v obci. Lebo je to paradox, ktorý som si uvedomil až v tých Dvoriankach, že boj by tie kamióny päťdesiatkou prebehli, spôsobili by menej problémov na prasklinách domov a na hlučnosti ako keď tam prudko brzdia a snažia sa tú rýchlosť dodržať, aj keď oni nedodržiavajú, ale ten retardér ich predsa len k brzdeniu núti.
Takže, vážený pán premiér, poprosím vás, keby ste sta spýtali svojich pánov ministrov, a to konkrétne teda životného prostredia a dopravy ako to bude s dodržaním termínov, ktoré si vláda sama uložila a ako to bude možno aj s opatreniami, ktoré by pomohli do roku 2022 zmierniť tieto dopady, ktoré sú zjavne dopadmi, ktoré porušujú právo občanov na zdravé životné prostredie. 

Ďakujem pekne.

Interpelacia prijatá 17.07.2015 sekretariátom predsedu NR SR

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze%2Finterpelacia&ID=1599

ODPOVEĎ PREDSEDU VLÁDY SR NA INTERPELÁCIU 07.09.2015 OHĽADNE STAVU V OBCI DVORIANKY

Prokuratúra - Šetrenie škodlivých emisii z výfukov kamionov - informacie 17.08.2015

Trestné oznamenie poškodzovanie zdravia - informacie 17.08.2015

REAKCIA POSLANCA MIČOVSKÉHO NA PREDSEDU VLÁDY 25.09.2015

 

Bratislava 19. augusta 2015 

Číslo: 8133/2015/KPV

 

Vážený pán poslanec,

v odpovedi na Vašu interpeláciu z 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vybudovaním obchvatu obce Dvorianky si Vám dovoľujem oznámiť nasledovné.

 

V súčasnosti Slovenská správa ciest pripravuje súťažné podklady na štúdiu realizovateľnosti „1/79 Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA". Štúdia realizovateľnosti je súčasťou predprojektovej prípravy, v ktorej bude posúdenie realizovateľnosti vedenia cesty 1/79 v predmetnom úseku z hľadiska priechodnosti a vyhodnotenie technicky, ekonomicky a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia trasy. Na základe vyhodnotenia dopravno- inžinierskych a sociálnoekonomických kritérií, posúdenia ekonomickej efektívnosti a inžiniersko-geologických a environmentálnych rizík budú navrhnuté opatrenia na ceste 1/79 a stanovený ďalší postup prípravy.

 

Som presvedčený, že uvedené opatrenia vyriešia aj problémy s kvalitou ovzdušia v obci Dvorianky.

Vážený pán poslanec, ako zaiste dobre viete, poslanec môže interpelovať vládu, člena vlády alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy vo veciach ich pôsobnosti. Uvedená problematika je plne v kompetencii ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý je pripravený odpovedať Vám na Vaše otázky podrobnejšie.

 

S úctou

 

INFO ŽIADOSŤ ODOSLANÁ NA SSC - 07.09.2015:

From: Ing.Vitkovič Ján

Sent: Monday, September 07, 2015 6:17 PM

To: 'info@ssc.sk'

Cc: 'viktoria.kmetova@ssc.sk'

Subject: Ziadost o informacie zak.c.211/2000 Z.z.- Studia realizovatelnosti - Dvorianky - 07.09.2015

Importance: High

 

Dobry den,

touto cestou Vas ziadam o informacie v zmysle zakona c.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v navaznosti na riesenie dlhodobeho poskodzovania zdravia obyvatelstva hlukom, vibraciami a emisiami NO2 z cestnej dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici ako aj v navaznosti na odpoved predsedu vlady Slovenskej republiky R. Fica na interpelaciu poslanca Narodnej rady Slovenskej republiky J. Micovskeho podanu 17. jula 2015 vo veci vybudovania obchvatu obce Dvorianky, odpoved v prilohe ako subor „Odpoveď na interpeláciu č. 31 Tlač č. 1619.PDF“.

 

Konkretne ma zaujimaju nasledovne informacie:

 

1.

Ziadam spristupnit informaciu preco v sucasnosti Slovenska sprava ciest pripravuje sutazne podklady na studiu realizovatelnosti „1/79 Vranov nad Toplou - st. hr. SR/UA", ked planovany obchvat je v trase Vranov nad Toplou – Hriadky (napojenie na D1) ako aj cesta I/79 zacina vo Vranove nad Toplou  a prechadza obcou Hriadky smerom na Trebisov a dalej pokracuje ku hraniciam s Madarskom, aky ucel ma teda studia realizovatelnosti v smere Vranov nad Toplou – statna hranica s Ukrajinou.

 

2.

Ziadam spristupnit informaciu v akom je aktualne stave priprava sutaznych podkladov na studiu realizovatelnosti „1/79 Vranov nad Toplou - st. hr. SR/UA" – studia realizovatelnosti pre obchvat obce Dvorianky, dalej ma zaujima kto konkretne a ako pripravuje tieto sutazne podklady.

 

3.

Ziadam spristupnit informaciu aky je presny harmonogram (vratane terminov) pre realizaciu studie realizovatelnosti „1/79 Vranov nad Toplou - st. hr. SR/UA" – studia realizovatelnosti pre obchvat obce Dvorianky.

 

4.

Ziadam spristupnit informaciu aky je aktualne presny harmonogram (vratane terminov) pre 1.etapu pripravy obchvatu obce Dvorianky, kde 1.etapa je zadefinovana v termine do 30.11.2016  a to podla rozhodnutia  MDVaRR SR UVHR OOHKE cislo: 07659/2013 D404-ÚVHR75579 zo dna 09.12.2013 .

 

5.

Ziadam spristupnit informaciu preco nevyhovuje aktualne zadefinovana trasa obchvatu od Vranova nad Toplou po obec Hriadky, ktora je zakreslena v jednotlivych uzemnych planoch obci ako aj v uzemnom plane VUCKE a teda preco sa prehodnocuje vedenie cesty 1/79 v predmetnom useku z hladiska priechodnosti a vyhodnotenie technicky, ekonomicky a environmentalne najvyhodnejsieho riesenia trasy.

 

6.

Ziadam spristupnit informaciu opatrenia akeho charakteru prichadzaju do uvahy na ceste 1/79 a akeho charakteru bude stanoveny dalsi postup pripravy obchvatu na zaklade vyhodnotenia dopravno- inzinierskych a socialnoekonomickych kriterii, posudenia ekonomickej efektívnosti a inziniersko-geologickych a environmentalnych rizik.

 

7.

Ziadam spristupnit informaciu preco Slovenska sprava ciest nepripravila tieto sutazne podklady na studiu realizovatelnosti „1/79 Vranov nad Toplou - st. hr. SR/UA" – studia realizovatelnosti pre obchvat obce Dvorianky uz v roku 2014, ked rozhodnutie na realizaciu obchvatu obce MDVaRR SR UVHR OOHKE cislo: 07659/2013 D404-ÚVHR75579 je este zo dna 09.12.2013.

 

Navrhujem sposob spristupnenia informacii e-mailom.

 

PRILOHY:

1. Odpoveď na interpeláciu č. 31 Tlač č. 1619.PDF

2. http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/interpelacia-poslanca-micovskeho-25-06-2015/#odpoved

 

Dakujem za informacie a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovič Ján

Petičny výbor Dvorianky

SSC PREDLŽUJE ODPOVEĎ DO 29.09.2015

Dobrý deň pán Vitkovič,

na základe vašich troch žiadostí o dopravnej situácii v Dvoriankach zo 7. septembra
2015, ako aj v zmysle § 17 bod 2 a) zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám, oznamujeme z dôvodu - vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na
inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť - predĺženie lehoty na
vybavenie predmetných žiadostí do 29. 9. 2015.S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová

vedúca oddelenia výmeny informácií

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

ODPOVEĎ SSC ZO DŇA 16.09.2015

Štúdia realizovateľnosti samostatne na obchvat obce Dvorianky nebude spracovaná, prípadná nutnosť obchvatu bude súčasťou štúdie na cestný ťah I/79  a až jej výsledky potvrdia opodstatnenosť výstavby obchvatu.

Potreba spracovania štúdií realizovateľnosti na konkrétnych cestných ťahoch ciest I.tried v rámci celého Slovenska bola stanovená až na prelome rokov 2014 a 2015.

BUDE TEDA OBCHVAT V ROKU 2023 ?

Váš list/zo dňa     Naše číslo                  
Vybavuje/klapka     Bratislava
/07.09.2015       5653/2015-115/2220/23683         
Ladomirjaková/340    16.09.2015
________________________________
Dobrý deň,

na základe Vašej žiadosti o informácie zo dňa 07.09.2015 Vám v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcej sa Štúdie realizovateľnosti -
Dvorianky posielame nasledujúce vyjadrenie organizačnej zložky zastrešujúcej danú
agendu:

1.
Ziadam spristupnit informaciu preco v sucasnosti Slovenska sprava ciest pripravuje
sutazne podklady na studiu realizovatelnosti "1/79 Vranov nad Toplou - st. hr.
SR/UA", ked planovany obchvat je v trase Vranov nad Toplou - Hriadky (napojenie na
D1) ako aj cesta I/79 zacina vo Vranove nad Toplou a prechadza obcou Hriadky smerom
na Trebisov a dalej pokracuje ku hraniciam s Madarskom, aky ucel ma teda studia
realizovatelnosti v smere Vranov nad Toplou - statna hranica s Ukrajinou.

Cesta I. triedy I/79 začína v križovatke ciest I/15 a I/18 vo Vranove nad Topľou a
pokračuje až po obec Čierna pri štátnej hranici s Ukrajinou.
Jej celková dĺžka je cca 97 km.
Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná na celý úsek cesty I/79.

2.
Ziadam spristupnit informaciu v akom je aktualne stave priprava sutaznych podkladov
na studiu realizovatelnosti "1/79 Vranov nad Toplou - st. hr. SR/UA" - studia
realizovatelnosti pre obchvat obce Dvorianky, dalej ma zaujima kto konkretne a ako
pripravuje tieto sutazne podklady.

Príprava súťažných podkladov v súčasnosti prebieha, je dosť špecifická, pripravuje
ich IVSC Košice. Štúdia realizovateľnosti samostatne na obchvat obce Dvorianky
nebude spracovaná, prípadná nutnosť obchvatu bude súčasťou štúdie na cestný ťah I/79
 a až jej výsledky potvrdia opodstatnenosť výstavby obchvatu.

3.
Ziadam spristupnit informaciu aky je presny harmonogram (vratane terminov) pre
realizaciu studie realizovatelnosti "1/79 Vranov nad Toplou - st. hr. SR/UA" -
studia realizovatelnosti pre obchvat obce Dvorianky.

Presný harmonogram a termíny realizácie štúdie realizovateľnosti "I/79 Vranou nad
Topľou - št.hr.SR/UA" Vám nie je možné predložiť, nakoľko sme v štádiu prípravy a až
po priebehu VO na jej zhotoviteľa a podpísaní zmluvy budú termíny presnejšie
stanovené. Predpokladaný termín dodania štúdie realizovateľnosti je v III. štvrťroku
2016.

4.
Ziadam spristupnit informaciu aky je aktualne presny harmonogram (vratane terminov)
pre 1.etapu pripravy obchvatu obce Dvorianky, kde 1.etapa je zadefinovana v termine
do 30.11.2016 a to podla rozhodnutia MDVaRR SR UVHR OOHKE cislo: 07659/2013
D404-ÚVHR75579 zo dna 09.12.2013 .

Presný harmonogram Vám nie je možné predložiť, nakoľko budeme postupovať v zmysle
výsledku štúdie realizovateľnosti.

5.
Ziadam spristupnit informaciu preco nevyhovuje aktualne zadefinovana trasa obchvatu
od ranova nad Toplou po obec Hriadky, ktora je zakreslena v jednotlivych uzemnych
planoch obci ako aj v uzemnom plane VUCKE a teda preco sa prehodnocuje vedenie cesty
1/79 v predmetnom useku z hladiska priechodnosti a vyhodnotenie technicky,
ekonomicky a environmentalne najvyhodnejsieho riesenia trasy.

Štúdia realizovateľnosti posúdi súčasnú trasu cesty I/79 a až v prípade, že
kapacitne, resp. z iných dôvodov nebude súčasná trasa v niektorých miestach
postačujúca, bude štúdia realizovateľnosti posudzovať nutnosť jej úpravy,
rekonštrukcie, resp. preložky cesty I/79. V prípade, že bude posudzovaná v
niektorých úsekoch cesty I/79 jej preložka, bude jeden z posudzovaných variantov
preložky aj variant podľa platných územnoplánovacích dokumentácií.

6.
Ziadam spristupnit informaciu opatrenia akeho charakteru prichadzaju do uvahy na
ceste 1/79 a akeho charakteru bude stanoveny dalsi postup pripravy obchvatu na
zaklade vyhodnotenia dopravno- inzinierskych a socialnoekonomickych kriterii,
posudenia ekonomickej efektívnosti a inziniersko-geologickych a environmentalnych
rizik.

Spracovanie projektovej dokumentácie a zapracovanie konkrétnych opatrení sa bude
odvíjať v závislosti od výsledku a záverov štúdie realizovateľnosti.

7.
Ziadam spristupnit informaciu preco Slovenska sprava ciest nepripravila tieto
sutazne podklady na studiu realizovatelnosti "1/79 Vranov nad Toplou - st. hr.
SR/UA" - studia realizovatelnosti pre obchvat obce Dvorianky uz v roku 2014, ked
rozhodnutie na realizaciu obchvatu obce MDVaRR SR UVHR OOHKE cislo: 07659/2013
D404-ÚVHR75579 je este zo dna 09.12.2013.

Potreba spracovania štúdií realizovateľnosti na konkrétnych cestných ťahoch ciest I.
tried v rámci celého Slovenska bola stanovená až na prelome rokov 2014 a 2015.


S pozdravom

Lenka Ladomirjaková
Slovenská správa ciest
Oddelenie výmeny informácií
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Študia realizovateľnosti "1/79 Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA" - cesta I/79 konči v poli... 

Štúdia realizovateľnosti cesta I/79 - Aktuálne informacie


Žiadam spristupniť informaciu prečo v súčasnosti Slovenská správa ciest pripravuje súťažne podklady na študiu realizovateľnosti "1/79 Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA", keď planovany obchvat je v trase Vranov nad Topľou - Hriadky (napojenie na D1) ako aj cesta I/79 začína vo Vranove nad Topľou a prechádza obcou Hriadky smerom na Trebišov a ďalej pokračuje ku hraniciam s Maďarskom, aký účel ma teda študia realizovateľnosti v smere Vranov nad Topľou - štátna hranica s Ukrajinou ? 

 

Cesta I. triedy I/79 začína v križovatke ciest I/15 a I/18 vo Vranove nad Topľou a pokračuje až po obec Čierna pri štátnej hranici s Ukrajinou. Jej celková dĺžka je cca 97 km. Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná na celý úsek cesty I/79.