Stav riešenia ohrozenia zdravia obyvateľstva ku dňu 31.08.2012 - informacie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.