Stav dialnic a rýchlostnych ciest v roku 2015

GENEREL DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PREŠOVSKÉHO KRAJA

Dopravná prognóza (návrhová časť) s návrhom prerozdelenia dopravných/prepravných výkonov (vrátane syntetickej časti) - Máj 2015

 

Košický kraj: Dialnice 5,3% - Rýchlostne cesty 12,9%

Prešovský kraj: Dialnice 65,4% - Rýchlostne cesty 4,7%

http://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/UPaZP/generel_dopravy/gdi_pk_dopravna-prognoza.pdf

Stav dialnic a rýchlostnych ciest v roku 2015

 

Stav dialnice D1 a rýchlostnej cesty R4 na východe Slovenska 2015 

http://www.dialnice.szm.com/