21.05.2018 - V SÚČASNOSTI NIE JE MOŽNÉ VÁŽIT KAMIONY POUŽITÍM OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI

Z pohľadu súčasnej legislatívy pre úradné meranie nápravových tlakov je potrebné certifikované meradlo (váha) a prítomnosť certifikovanej obsluhy váh - stanovisko SSC 21.05.2018.

 

O druhoch určených meradiel a určením ich využitia pojednáva  Vyhláška č. 210/2000 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole. V prílohe č.30 k uvedenej vyhláške sú definované požiadavky na  váhy s automatickou činnosťou medzi ktoré patria aj vo vašej otázke spomínané zriadenia.

 

Nižšie popis systémov CAMEA a CROSS...

Nedostatok finančných prostriedkov alebo chýbajuca legislatíva ?

 
http://www.camea.cz/underwood/download/files/wim_cat_cs_20160216_web.pdf
 

http://www.camea.cz/underwood/download/files/wim_cat_cs_20160216_web.pdf

http://www.cross.cz/docs/CROSS_BRO_WIM_CZ.pdf

TOPlist