Slovenská správa ciest osadila balisety na spomaľovači na vjazde do obce od Hriadok a to za účelom eliminacie prejazdu vozidiel po širokom stredovom ostrovčeku, ktorý je spolu s obrubníkom nízky.

Podľa zistených informacii sa jedná o testovaci úsek - SSC nemá skúsenosti s osadzovaním balisetov na územi SR.

 

 

 

 

 

SSC 03.09.2019 :

Osadenie balisetov — flexibilných gumových stípikov na spomal'ovači na výjazde z obce Dvorianky je v projektovej dokumentácií uvedené ako TESTOVACÍ ÚSEK preto, lebo SSC s osadením balisetov nemá na stavbách v posobnosti SSC skúsenosti.

KAMIONY RÝCHLOSŤOU IBA 30 - 40 KM/H

Podľa zistených informacii pri súčasnom stavebnom usporiadaní nákladné vozidlo dĺžky 16,5 m neprejde rýchlosťou 50 km/h spomaľovačom - pre prejazd musi ísť rýchlosťou cca 30-40 km/h.

VEĽMI NÍZKY OBRUBNÍK

Výška obrubníka na novom spomaľovači v obci je zreteľne veľmi nízka a je nutné ju zvýšíť tak ako nás informoval doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. z katedry dopravního stavitelství na Fakulte stavební, VŠB-TU Ostrava, kde teda podľa jeho vyjadrenia v praxi je potrebné jednoznačne uprednostniť ostrovčeky s fyzicky zvýšenými obrubníkmi a to až 10 - 15 cm !

SPOMALOVAČ - NÍZKY OBRUBNÍK

10-15 cm obrubníky v ČR

TOPlist