OBČAN ZA DVERAMI 2019

RTVS pripravila ďalšiu relaciu Občan za dverami, kde sa redaktor RTVS Peter Navrátil pozrel na stav riešenia dopravy v obci Dvorianky po 5 rokoch. 

Obchvat obce nebude a tichý asfalt za 700.000 EUR nie je riešenim - tichý asfalt nepriniesol projektované zníženie hluku - až 90% vozidiel v obci nedodržuje predpísanu maximálnu rýchlosť 40km/h !

Pritom štátne úrady kamuflujú strategické dokumenty, merania hluku, závery študie realizovateľnosti, že preložka cesty je podľa ministerstva iba riešenie rekonštrukcie cesty v pôvodnej trase ? Je to kamufláž na štátnej úrovni !

OBČAN ZA DVERAMI - 05.05.2019 - STV1 - 13:00

OBCHVAT NEBUDE

NIE JE PRAVDA, ŽE HLUK NEPREKRAČUJE POVOLENÉ HODNOTY 

Nie je pravda, že hluk pred RD 126 na tichom asfalte neprekračuje povolené hodnoty podľa vyhlášky číslo 549/2007 Z.z ! 

Ministerstvo dopravy zavádza verejnosť !

 

Hluk prekračuje povolené hodnoty o tieto decibely:

ĎEN - VEČER - NOC: 3,76 - 0,0 - 7,27

 

Žiadna výnimka 10dB nebola uplatnená a to potvrdilo šetrenie OKŠDaD !

VEĽMI NÍZKY OBRUBNÍK

Výška obrubníka na novom spomaľovači v obci je zreteľne veľmi nízka a je nutné ju zvýšíť tak ako nás informoval doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. z katedry dopravního stavitelství na Fakulte stavební, VŠB-TU Ostrava, kde teda podľa jeho vyjadrenia v praxi je potrebné jednoznačne uprednostniť ostrovčeky s fyzicky zvýšenými obrubníkmi a to až 10 - 15 cm !

SPOMALOVAČ - NÍZKY OBRUBNÍK

10-15 cm obrubníky v ČR

TV REPORTÁŽE - VÁŽNICA - 27.12.2017

Reportáže spravodajských TV odvysielane 27.12.207 vo večerných správach...

Kedy bude 24 hod. monitorovací systém na Hlavnej ulici ?
Dá ministerstvo súhlas na realizaciu v roku 2019 ?
Nedáme úradom a politikom pokoj pokiaľ to nebude doriešene !

VÁŽNICA DVORIANKY

SAMOSPRÁVA CESTU NERIEŠI

Obec Dvorianky ako aj ďalšie okolité obce problém s cestou I/79 neriešia.

Samospráva cestu I-79 nerieši

NIE JE PRAVDA, ŽE DODRŽIAVANIE RÝCHLOSTI NEMOŽE RIEŠIŤ SPRÁVCA CESTY

Správca cesty je povinný riešiť komplexne dodržiavanie rýchlosti v obci !

SSC nerieši komplexne dodržiavanie rýchlosti

Obchvat obce nebude a tichý asfalt za 700.000 EUR nie je riešenim - tichý asfalt nepriniesol projektované zníženie hluku - 90% vozidiel v obci nedodržuje predpísanu maximálnu rýchlosť 40km/h !

Pritom štátne úrady kamuflujú strategické dokumenty, merania hluku, závery študie realizovateľnosti, že preložka cesty je podľa ministerstva iba riešenie rekonštrukcie cesty v pôvodnej trase ? Je to kamufláž na štátnej úrovni !

TOPlist