STAV 20.12.2017 - ministerstvo čaká na podrobné rozdelenie pridelených zdrojov do jednotlivých kapitol MDV SR.

Dňa 19.12.2017 tlačovú agentúru TASR informovala ohľadne stavu vážnice Dvorianky riaditeľka odboru komunikácie MDSR Karolína Ducká:

Od definitívneho schválenia rozpočtu v NR SR neuplynul ešte ani týždeň, je potrebné počkať na podrobné rozdelenie pridelených zdrojov do jednotlivých kapitol MDV SR. Až následne po tomto procese  bude možné zodpovedne povedať, či a v ktorej oblasti dôjde k navýšeniu prostriedkov v roku 2018. 

 

ČLÁNOK - tlačová správa TASR:

KORZAR 23.12.2017 - Váženie preťažených áut na ceste v Dvoriankach je stále len na papieri

TV REPORTÁŽE - VÁŽNICA - 27.12.2017

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU DVORIANKY - 22.12.2017:

Ministerstvo dopravy brzdi podpis zmluvy na system 24hod. monitorovania dopravy na Hlavnej ulici - vážnica Dvorianky - hovorkyňa ministerstva dopravy už skôr uviedla, že ministerstvo rozhodne nemá záujem brzdiť podpis tejto zmluvy a realizaciu potrebných opatrení v obci, čo je z nášho pohľadu absurdné, pretože aktuálnym postupom ministerstvo práve priamo brzdí podpis zmluvy a teda priamo brzdí realizaciu potrebných opatrení na skvalitnenie života obyvateľov obce, kde tento system mal byť uvedený do prevádzky už od 15.12.2017 !

 

Odvolávať sa po schváleni štátneho rozpočtu na rok 2018 na podrobné rozdelenie pridelených zdrojov do jednotlivých kapitol MDV SR v tomto čase, keď už mala byť realizacia tohto systému ukončená (15.12.2017) je nezodpovedné, pritom firma na realizaciu tohto systému bola vo verejnom obstarávani vybraná už pred viac ako dvoma mesiacmi (09.10.2017). Je to absurdné o to zvlášť, že SSC už predsa boli v tomto roku pridelené finančné prostriedky na realizaciu tohto systému v obci a práve preto SSC začala verejné obstaravanie na tento systém.

 

Vnímame to veľmi negatívne a myslim si, že politici znovu nedodržali sľub, pritom už od leta sľubovali tento systém na Hlavnej ulici v obci a nakoniec toho roku tu nebude nič, vidím to tak, že politikom ako aj úradnikom je jedno ako ludia žijú pri cestách s medzinárodnym tranzitom kamionov a považujem vzniknutú situaciu za neuveriteľné kocúrkovo.

 

Čo sa týka váženia mobilnými váhami na ceste I/79, na ktoré sa odvoláva rezort dopravy, tak riešenie preťažených kamionov týmto opatrením je nedostačujúce a tiež sme zaregistrovali rozpor v počtoch váženi, ktoré udáva ministerstvo a SSC, kde je značný rozdiel, pritom reálne počty mobilných váženi udáva SSC oveľa nižšie ako samotné ministerstvo, pritom SSC uvádza iba pár 4-5 meraní ročne (roky 2015/2016).

 

Ďalej čo sa týka plnenia Uznesenia vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015 - bod B. 12 tak je zaražajúce, že ministerstvo chápe termín „zintenzívnit realizaciu opatrení na eliminaciu preťažených nákladnych vozidiel na ceste I/79“ ako iba formálne navyšenie počtu dní na realizaciu mobilných meraní váhy nákladnych vozidiel na ceste I/79 a teda ministerstvo nechápe toto nariadenie ako výrazne zvyšenie počtu odváženych nákladnych vozidiel použitím inych opatrení ako doteraz používanych opatrení vrátane použitia dynamického on-line váženia.

 

Tiež ohľadne tohto systemu sa nejedná iba o váženie kamionov ale ide aj o meranie rýchlosti v obci, kde táto rýchlosť kamionov sa v súčasnosti nemerá dostatočne a meranie policajného zboru vraj cca 1 hodinu denne je absolútne nepostačujúce !

TOPlist