NIKTO NEDODRŽIAVA RÝCHLOSŤ 40 KM/H V OBCI 

99% vozidiel nedodržuje max. 40 km/h rýchlosť !

70% vozidiel nedodržuje max. 50 km/h rýchlosť !

NEDODRŽIAVANIE RÝCHLOSTI V OBCI 

70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť !

Počas merania hluku v roku 2014 bola priebežne sledovaná rýchlosť vozidiel.

V referenčnom časovom intervale noc približne 30 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 30 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maxi-málnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 30% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 10% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

V referenčnom časovom intervale deň a večer približne 35 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 40 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 20 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 5 %z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

(Meranie rýchlosti vozidiel bolo robené ako neakreditovaná skúška.)

 

Cestné vozidlá, ktoré sa pohybujú cez obec smerom od Parchovian na obec Hriadky, dosahujú vyššiu rýchlosť ako je v súčasnosti maximálne povolená, t.j. 40 km/h.

Ako preukázali merania, v tomto smere pohybujúce sa vozidlá väčšinou prekračujú uvedenú povolenú rýchlosť - nie je zvláštnosťou, že menšia kolóna NA sa pohybuje v tomto smere rýchlosťou 60 až 70 km/h. Samostatne jazdiace NA, a najmä OA, sa takouto rýchlosťou v tomto smere pohybujú bežne (v prípade ak v úseku príslušníci DP PZ SR nekontrolujú dodržiavanie rýchlosti). Uvedená situácia je pravdepodobne v dôsledku toho, že v tomto úseku je cesta 1/79 vedená dlhým priamym úsekom - prakticky od výjazdu z obce Hriadky až do obce Parchovany bez oblúku, čo je cca 6 km. (strana 15 - Znalecký posudok hluku)

Viac tu: http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/opatrenia-na-znizenie-hluku-19-09-2014/

MERANIE HLUKU 07-2014

MERANIE VIBRÁCII 10-2014

ZNALECKÝ POSUDOK HLUKU 2014

 

VIDEO STAVU - STV:

Tu sa rýchlosť nedodržuje darmo je tam 40 ...

Tento kamion 40 km/h určite nejde a ešte si na Vás aj zatrúbi ...
TOPlist