Vybratá firma na stavbu II.etapy - tichý asfalt v obci - 18.10.2018

SSC dnes na portále UVO zverejnili víťaznu firmu na zhotovenie zákazky - "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa" - súťaž vyhrala firma EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.

V obci v ramci II.etapy bude položených zvyšnych 800m tichého asfaltu -  rýchlosť vozidiel na tomto tichom asfalte nebude monitorovaná fotoradarmi, takže nebude dosiahnute projektované zníženie hluku podľa vypočtového modelu, kde sa počíta s rýchlosťou 40km/h a o náhrade obchavtu nemože byť ani reč...
 

UVO - INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK a PORADIE UCHÁDZAČOV
Dátum zverejnenia: 18.10.2018, 12:45

Identifikácia úspešného uchádzača:
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

 

Odôvodnenie:
• najnižšia ponúkaná cena
• celková cena za dodanie predmetu zákazky neprevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky

 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk:
1. EUROVIA SK, a.s.
2. Inžinierske stavby, a.s.
3. Matrostav a.s. - org. zložka Bratislava
4. Doprastav, a.s.

 

UVO:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3000476

TOPlist