Ministerstvo vnútra SR - 11.09.2012

Podporné stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 11.09.2012, ORPZTV ODI navrhuje využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti a umiestnenie meračov rýchlosti za učelom zisťovania a realizácie správnych deliktov v obci Dvorianky.

FOTO-RADAR 06.02.2015


ORPZTV ODI navrhuje umiestnenie meračov rýchlosti v obci

List číslo ORPZ-TV-ODI-305/2012 zo dňa 06.09.2012

Opatrenia na úseku vvýkonu služby dopravnej policie:

Navrhujeme využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti a umiestnenie meračov rýchlosti za učelom zisťovania a realizácie správnych deliktov v obci Dvorianky.

Podporné stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 11.09.2012, ORPZTV ODITV navrhuje umiestnenie meračov rýchlosti v obci :

MVSR-PPZBA-11.09.2012 by janoviex