PRASKLINY - RD

Informovanie o stave riešenia poškodzovania rodinnych domov na Hlavnej ulici z cestnej dopravy

FOTO - PRASKLINY RD

PDF - praskliny RD - Hlavna ulica

MERANIE VIBRÁCII RD - 03.10.2014

SŤAŽNOSŤ PODANÁ NA MDVaRR SR DŇA 20.05.2013

Odoslané: 20. mája 2013 22:36
Komu: zoltan.takacs@telecom.gov.sk
Kópia: info@mindop.sk
Predmet: Staznost - Dvorianky - poskodzovanie RD na Hlavnej ulici - 20.05.2013
Dôležitosť: Vysoká

 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU
Ing. Zoltán TAKÁCS
zoltan.takacs@telecom.gov.sk
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava

 

VEC: Staznost - Dvorianky - poskodzovanie RD na Hlavnej ulici - 20.05.2013.

 

K staznosti uvadzam nasledujuce skutocnosti:

Touto cestou podavam staznost na postup kompetentnych organov, konkretne Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach a Slovenska sprava ciest  a to za postup pri nerieseni podnetov ohladne praskania rodinnych domov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky v navaznosti na riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v okoli RD c.126 a na celej Hlavnej ulici.

 

K staznosti uvadzam, ze v navaznosti na riesenie opodstatneneho podnetu cislo 488/702/2011/BA2/MIK - hluk pred RD Dvorianky c.126 - spravne konanie s SSC riesene na  Ministerstve dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR - Utvar veduceho hygienika rezortu MDVRR SR,  dochadza v obci Dvorianky na Hlavnej ulici k znacnemu realnemu poskodzovaniu rodinnych domov a to dynamickymi vibraciami z cestnej dopravy na ceste I/79 v navaznosti na hluk z cestnej dopravy, co potvrdilo aj meranie hluku Utvaru veduceho hygienika rezortu MDVRR SR ako aj to potvrdzuje fotodokumentacia prasklin jednotlivych RD ako aj to potvrdzuje vyjadrenie autorizovaneho inziniera v oblasti geotechnika.

 

K staznosti uvadzam, ze na kompetentne organy boli zaslane viacere podnety ohladne poskodzovania RD a zdoraznujem, ze do dnesneho dna neevidujem ziadnu odpoved na tieto podnety od uvedenych kompetentnych organov.

 

Konkretne uvadzam:

• Dna 12.04.2012 bol zaslany podnet na Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach ako podnet aj ohladne praskania RD spolu s fotodokumentaciou, v prilohe ako subor „KUDKE-podnet-praskliny-12.04.2012.pdf“.

• Dna 17.09.2012 bol zaslany podnet na Slovensku spravu ciest - GR - utvar kontroly spolu s fotodokumentaciou ako podnet ohladne praskania RD spolu s fotodokumentaciou, v prilohe subor „SSC-GR-Podnet-praskliny-17.09.2012.pdf“.

• Dna 10.12.2012 bol zaslany podnet na Slovensku spravu ciest - GR spolu s fotodokumentaciou ako podnet ohladne praskania RD spolu s fotodokumentaciou, v prilohe subor „SSC-GR-Podnet-praskliny-10.12.2012.pdf“.

 

Uvedene kompetentne organy sa problematikou praskania RD v dosledku dynamickych vplyvov z cestnej dopravy nezaoberali a v sucasnosti sa ani nezaoberaju.  Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach nerealizoval statny odborny dozor a nerealizoval ani meranie vhodnych fyzikalnych velicin – kontrola vplyvu dynamickych vplyvov z cestnej dopravy na RD. Dalej uvadzam, ze Slovenska sprava ciest nepreukazala, ze posobenie dynamickych vplyvov z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici nesposobuje poskodzovanie RD – navaznost na meranie hluku Utvaru veduceho hygienika rezortu MDVRR SR.

 

V prilohe pripajam fotodokumentaciu poskodenia jednotlivych RD na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ako subor „PRASKLINY-RD-Dvorianky.pdf“.

 

V prilohe dalej pripajam vyjadrenie autorizovaneho inziniera v oblasti geotechnika doc. RNDr. Ing. Milan Slivovsky, CSc., ktory uvadza, ze negativny vplyv dynamickych ucinkov dopravy na RD nemozno vylucit a je teda pravdepodobny, subor v prilohe „praskliny-doc.Slivovsky-30.04.2012.pdf“.

 

Znovu upozornujem, ze stav realneho poskodzovania RD na Hlavnej ulici v obci Dvorianky sa dlhodobo neriesi ako aj upozornujem na skutucnost, ze toto poskodzovanie RD ma uzku suvislost aj z prudkym brzdenim kamionovej dopravy priamo pred spomalovacim prvkom pri RD c.126 ako aj ma suvislost s prejazdom kamionovej dopravy vysokou rychlostou po celej Hlavnej ulici v obci.

 

Ziadam Vas touto cestou o preverenie postupu uvedenych kompetentnych organov.


PRILOHY:
1. KUDKE-podnet-praskliny-12.04.2012.pdf
2. SSC-GR-Podnet-praskliny-17.09.2012.pdf
3. SSC-GR-Podnet-praskliny-10.12.2012.pdf
4. PRASKLINY-RD-Dvorianky.pdf
5. praskliny-doc.Slivovsky-30.04.2012.pdf


Dakujem a ostavam s pozdravom


Ing.Vitkovic Jan
peticny vybor Dvorianky
http://dvorianky5.webnode.sk/
 

 


--------------------------- Pôvodná správa ----------------------------
Predmet: Prečítané: Staznost - Dvorianky - poskodzovanie RD na Hlavnej ulici -  20.05.2013
Od:      Takács, Zoltán <Zoltan.Takacs@mindop.sk>
Dátum:  Uto, Máj 21, 2013 8:00
--------------------------------------------------------------------------


Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému.

 

 

List MDSR zo dňa 28.05.2013

Ministerstvo posuva podnet na SSC a OUDKE na riešenie.