Opakovaná žiadosť SSC na prehodnotenie postoja MDSR - 23.08.2018

MDSR podmienilo realizaciu Vážnice Dvorianky - 04.10.2018

VÁŽNICA DVORIANKY - Konečné rozhodnutie

23.08.2018 - VÁŽNICA DVORIANKY
Dnes informovala SSC, že ešte stále nedostali odpoveď z ministerstva dopravy na opakovanú žiadosť o prehodnotenie projektu vážnice v Dvoriankach, pritom táto žiadosť bola poslaná na ministerstvo ešte pred viac ako mesiacom a to ešte 12.07.2018.

SSC konkrétne uviedli: „Stanovisko MDV SR k predmetnej žiadosti na SSC zatiaľ nebolo doručené (ku dňu 23.8.2018).“

Stále teda čakáme na definitívne rozhodnutie o projekte...

TOPlist