Pán poslanec Puci sa vyjadril ohľadne stavu v obci Dvorianky na rokovani výboru NRSR pre hospodárske záležitosti dňa 08.03.2018, škoda, že pánovi poslancovi Pucimu nechýba Vážnica na ceste I/79 - pritom žije v tomto regione a situaciu by teda moholl poznať...


Ono v obci sa urobilo viac ako pre iné obce, ale iba vďaka sústavnemu tlaku občanov a petičnému výboru a riešeniu na hygiene ministerstva dopravy a je škoda, že práve poslanci Smer-u neriešia celkovo tento problem na ceste I/79. Je doležité mať poslancov z regionu priamo na vrhcholovych miestach, ktorí sa v pravú chvílu vedia "fundovane" vyjadriť ku konkretnej situacii v regione...

 

ZÁPISNICA:
V rámci bodu rôzne predsedníčka výboru p. Jana Kiššová informovala o písomnej informácii ministra dopravy a výstavby SR o prijatých opatreniach na riešenie dopravnej situácie v obci Dvorianky, na základe uznesenia výboru č. 208. Odporučila zobrať informáciu na vedomie a informovať o odpovedi pána Vitkoviča.
Poslancovi M. Ivanovi chýbalo v odpovedi ministra vyjadrenie k vážnici.
Poslanec R. Puci vyjadril presvedčenie, že pre obec Dvorianky sa urobilo oveľa viac ako pre iné obce na Slovensku.

 

Uznesenie VHZ 226 (podnet Dvorianky)

TOPlist