OBJEKÍVNA ZODPOVEDNOSŤ A PROBLÉM ZAHRANIČNÝCH KAMIONOV

Kamiony registrované v zahraničí -  štáty Európskej únie:

Podľa Baloghovej sa pokute za priestupok zistený kontrolou objektívnej zodpovednosti nevyhnú ani majitelia vozidiel registrovaných v zahraničí, ak ide o niektorý zo štátov Európskej únie. "Slovenská republika transponovala do právneho poriadku okrem iného i smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky," uviedla hovorkyňa. Policajti tak majú možnosti, ako zistiť držiteľa alebo vlastníka vozidla registrovaného v inom štáte únie. "Na základe takto zisteného držiteľa vozidla je možné zaslať rozkaz o uložení pokuty aj do zahraničia," dodala. 

Kontroly objektívnej zodpovednosti odhalili viac ako 1200 priestupkov (TASR, 25.03.2014)

 

Kamiony registrované v zahraničí -  štáty mimo Európskej únie:

Pokute za priestupok zistený kontrolou objektívnej zodpovednosti sa zrejme vyhnú majitelia vozidiel registrovaných v zahraničí mimo EU. Komplexne otázka vymáhania pokút od cudzincov doteraz nebola vyriešená. Ako to teda bude s ruskými kamionmi ?

Zatiaľ nie je známe, či nový systém ukladania pokút bude polícia uplatňovať aj voči majiteľom vozidiel, ktoré sú evidované v zahraničí. Zvyjadrenia policajného prezidenta Tibora Gašpara vyplýva, že otázka vymáhania pokút od cudzincov doteraz nebola vyriešená.

Vodičov čaká nový systém pokutovania. Objektívna zodpovednosť sa rozšíri (ČTK 15.01.2015)

14.03.2015 - RUSKÉ KAMIONY NA PREJAZDE OBCOU

 

Členské štáty EÚ  - (rok vzniku členstva) :

Belgicko(1958), Bulharsko(2007), Cyprus(2004), Česká republika(2004), Dánsko(1973), Estónsko(2004), Fínsko(1995), Francúzsko(1958), Grécko(1981), Holandsko(1958), Chorvátsko(2013), Írsko(1973), Litva(2004), Lotyšsko(2004), Luxembursko(1958), Maďarsko(2004), Malta(2004), Nemecko(1958), Poľsko(2004), Portugalsko(1986), Rakúsko(1995), Rumunsko(2007), Slovensko(2004), Slovinsko(2004), Spojené kráľovstvo(1973), Španielsko(1986), Švédsko(1995), Taliansko(1958)

27.07.2015 

Polícia sa chystá, vypracovaný projekt umiestnenia stacionárnych radarov 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673...tnenia-stacionarnych-radarov 

TOPlist