PETÍCIA OBČANOV OBCE 2011

Petíciu za riešenie zlej dopravnej situácie na ceste I-79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici podpísalo 46 občanov – zástupcov 46 rodinných domov, ktorí týmto podpisom v petícii potvrdili, že aj pred ich rodinnými domami cítiť hluk a vibrácie z kamiónovej dopravy v obci. Do petície sa zapojilo cca 80% rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

 

Podpora mesta Trebišov

Podpora obce Veľaty

Podpora obce Čerhov

Podpora ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Podpora VUCKE - Košický samosprávny kraj

 

 

MAPA zúčastnených RD: