Dialnica D1 - Bidovce - Pozdišovce

Zámer 26.04.2017 

Ministerstvo životného prostredia informuje listom obec Dvorianky o zámere stavby dialnice D1. Dialnica bude mať aj jednu križovatku s názvom Hriadky (pôvodne sa volala Dvorianky) a bude sa na ňu pripájať obchvat obce Dvorianky - nová preložka cesty I/79.

Dnes na oficialnej stranke obce je informacia:
http://www.obecdvorianky.sk/aktuality/?ftshow=70#msg70

 

ZÁMER (53MB ZIP):
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-bidovce-pozdisovce

 

Plánovaný začiatok výstavby: 2025

Plánovaný koniec výstavby: 2029
Plánovaná prevádzka: 2030

 

V II. polovici mája 2017 bude k dispozícii štúdia realizovateľnosti cesty I/79 a teda bude zaujímave si pozriet ako sa bude obchvat obce Dvorianky (preložka cesty I/79) napájať na križovatku D1 - Hriadky.

Informacie petičný výbor:
http://dvorianky5.webnode.sk/prelozka-i-79/

 

HLUKOVÁ ŠTUDIA D1 a DVORIANKY:

Zámer D1 rieši červený a fialový variant. Červený variant križuje Slanske vrchy tunelom a fialový variant je v čo najväčšej miere cez Slanske vrchy vedený povrchovo a navrhovaný tunel je kratši a oba varianty su následne vedené severne od obce Dargov v podstate dosť ďaleko od obce Dvorianky.
Oba varianty majú vypočítany hluk v noci pre rok 2030  na vjazde do obce od Hriadok 30-35 dB.

 

 

Zámer D1 rieši červený a fialový variant. Červený variant križuje Slanske vrchy tunelom a fialový variant je v čo najväčšej miere cez Slanske vrchy vedený povrchovo a navrhovaný tunel je kratši a oba varianty su následne vedené severne od obce Dargov v podstate dosť ďaleko od obce Dvorianky.