ROKOVANIE NR SR

48. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 10. 3. 2015 o 13:00

Bod 76. Tlač 
1396

Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396).
Správu uviedla verejná ochrankyňa práv.
Spoločným spravodajcom bola členka gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR. (Bod sa prerokoval v utorok 24. marca 2015 od 9.00 hod. a hlasovanie o uznesení bolo tiež v ten deň - 24. marca 2015 o 17.05 hod. ) 

Program 48 schôdze

 

Spoločná spravodajkyňa z výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny poslankyňa Lucia Nicholsonová uviedla hlasovanie o správe verejnej ochrankyne práv za rok 2014 :

Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia v rozprave k tomuto bodu vystúpilo osem poslancov a poslankýň Nicholsonová, Mikloško, Chmel, Žitňanská, Vášáryová, Hlina, Šípošová, Mičovský nepodali žiaden procedurálny návrh a preto vás vážená pani predsedajúca prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada berie správu verejného ochrancu práv za obdobie roka 2014 pod tlačou 1396 na vedomie.

 

Schôdza: Schôdza č. 48 

Dátum a čas: 24. 3. 2015 17:05 

Číslo hlasovania: 208 

Názov hlasovania: Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396). Hlasovanie o návrhu uznesenia.

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel

Informacia o hlasovaní poslancov: http://www.nrsr.sk/web/hlasovanie...ID=35544

Pomôžu občanom poslanci NRSR ?

Na problém poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibraciami a emisiami NO2 v obci Dvorianky sa v súvislosti s prerokovanou spravou Verejnej ochrankyne práv pozrú ešte poslanci Mičovský, Kaník, Vašaryová, Zajac ... 

( informacia: 24.-26.03.2015 )

Od: Petrášková, Zuzana, Mgr. 

Dátum: Pia, Marec 13, 2015 14:06

Komu: Ing.Vitkovič Ján

KOMO-62-1/2015

Dobrý deň pán Vitkovič,

Vašu žiadosť sme zaevidovali na odbore pre komunikáciu s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom KOMO-62/2015.

K Vami uvedeným otázkam uvádzame, že všetky dokumenty zo 49. schôdze výboru sú už zverejnené, vrátane zápisnice a uznesenia k tlači 1396. Tieto Vám zároveň zasielame v prílohe tohto e-mailu.

Ku konkrétnemu podnetu, ktorý riešila verejná ochrankyňa práv, neprijal výbor žiadne osobitné uznesenie.

Prerokovanie správy verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 v NR SR ešte nie je ukončené, nakoľko sa o správe bude  v pléne rokovať na aktuálne prebiehajúcej riadnej 48. schôdzi NR SR, kde je správa zaradená ako bod 76.  V schválenom programe je pri tomto bode poznámka, že by sa mal prerokovať v utorok 24. marca 2015 od 9.00 hod. Nie je vylúčené, že tam ešte niekto z poslancov predloží návrh na uznesenie.

S pozdravom

Mgr. Zuzana Petrášková

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou - Infocentrum Západná terasa

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Nám. A. Dubčeka 1

812 80 Bratislava

tel.: +421 (2) 5972 24 63

e-mail: zuzana.petraskova@nrsr.sk

http://www.nrsr.sk/