Žiadosť SSC na prehodnotenie postoja MDSR - 18.06.2018

VÁŽNICA DVORIANKY - Konečné rozhodnutie

Odpoveď MDVSR na žiadosť SSC o prehodnotenie postoja ministerstva na projekt Vážnica Dvorianky :

TOPlist